Văn bản quy phạm pháp luật

BÁO CÁO Tình hình đầu tư; phát triển doanh nghiệp tháng 02 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (đến ngày 20/02/2024)
Số ký hiệu 31/BC-KHĐT.KTĐN Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 22/02/2024 Người ký Nguyễn Quang Thành
Lĩnh vực KTTH File đính kèm
Nội dung BÁO CÁO Tình hình đầu tư; phát triển doanh nghiệp tháng 02 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (đến ngày 20/02/2024)
Văn bản khác :