Văn bản quy phạm pháp luật

V/v cung cấp thông tin phục vụ thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh
Số ký hiệu 350/KHĐT.VP Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/02/2024 Người ký Nguyễn Đình Xuân
Lĩnh vực Hành chính File đính kèm
Nội dung V/v cung cấp thông tin phục vụ thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh
Văn bản khác :