Văn bản quy phạm pháp luật

Thông báo về cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh
Số ký hiệu 31/TB-KHĐT.TTra Hình thức văn bản Thông báo
Ngày ban hành 05/02/2024 Người ký Nguyễn Đình Xuân
Lĩnh vực NC File đính kèm
Nội dung Thông báo về cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh
Văn bản khác :