Văn bản quy phạm pháp luật

Trả lời Công dân Hoàng Đức Lương
Số ký hiệu 3063/KHĐT.KTĐN Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 04/12/2023 Người ký Nguyễn Quang Thành
Lĩnh vực Hành chính File đính kèm
Nội dung Trả lời Công dân Hoàng Đức Lương