Văn bản quy phạm pháp luật

V/v Tham dự lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Thẩm định dự án đầu tư và Nghiệp vụ Quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế
Số ký hiệu 3045/KHĐT.TTra Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 01/12/2023 Người ký Nguyễn Đình Xuân
Lĩnh vực Hành chính File đính kèm
Nội dung V/v Tham dự lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Thẩm định dự án đầu tư và Nghiệp vụ Quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế