Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 (Từ ngày 01/12/2022 đến 30/11/2023)
Số ký hiệu 319/BC-KHĐT.TTra Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 01/12/2023 Người ký Nguyễn Đình Xuân
Lĩnh vực NC File đính kèm
Nội dung Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 (Từ ngày 01/12/2022 đến 30/11/2023)