Văn bản quy phạm pháp luật

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định danh mục tài sản cố định đặc thù và quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản vô hình thuộc phạm vi địa phương quản lý.
Số ký hiệu 3024/KHĐT.TTra Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/11/2023 Người ký Đỗ Văn Hà
Lĩnh vực Hành chính File đính kèm
Nội dung V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định quy định danh mục tài sản cố định đặc thù và quy định danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản vô hình thuộc phạm vi địa phương quản lý.