Văn bản quy phạm pháp luật

Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính
Số ký hiệu 3016/KHĐT.TTra Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 29/11/2023 Người ký Nguyễn Đình Xuân
Lĩnh vực Hành chính File đính kèm
Nội dung Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính