Văn bản quy phạm pháp luật

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu thuộc hạng mục “Dịch chuyển đường điện phục vụ công tác giải phóng mặt bằng” - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường Bách Môn - Lạc Vệ đoạn từ Km0+00-Km2+158, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Số ký hiệu 311/BC-KHĐT.ĐTG Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 27/11/2023 Người ký Đỗ Văn Hà
Lĩnh vực ĐTXD File đính kèm
Nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một số gói thầu thuộc hạng mục “Dịch chuyển đường điện phục vụ công tác giải phóng mặt bằng” - Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường Bách Môn - Lạc Vệ đoạn từ Km0+00-Km2+158, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh