Văn bản quy phạm pháp luật

V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 11 và 11 tháng năm 2023
Số ký hiệu 308/BC-KHĐT.THQH Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 24/11/2023 Người ký Nguyễn Đình Xuân
Lĩnh vực KTTH File đính kèm
Nội dung V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 11 và 11 tháng năm 2023