Văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo kết quả thực hiện các Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Số ký hiệu 302/BC-KHĐT.TTra Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 21/11/2023 Người ký Nguyễn Đình Xuân
Lĩnh vực NC File đính kèm
Nội dung Báo cáo kết quả thực hiện các Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024