Văn bản quy phạm pháp luật

QĐ PDKHLCNT thực hiện các gói thầu thuộc Báo cáo KT-KT công trình Tu sửa đường dây hạ thế và các thiết bị điện của 06 trạm bơm cục bộ trong hệ thống thuộc Kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023
Số ký hiệu 248/QĐ-KHĐT.ĐTG Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 16/11/2023 Người ký Đỗ Văn Hà
Lĩnh vực ĐTXD File đính kèm
Nội dung QĐ PDKHLCNT thực hiện các gói thầu thuộc Báo cáo KT-KT công trình Tu sửa đường dây hạ thế và các thiết bị điện của 06 trạm bơm cục bộ trong hệ thống thuộc Kế hoạch sửa chữa định kỳ tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2023