Văn bản quy phạm pháp luật

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD công trình Sửa chữa đường ĐT.287 đoạn từ lý trình Km2+900 – Km4+372,32 và tuyến nhánh giao với QL.1, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Số ký hiệu 247/QĐ-KHĐT.ĐTG Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 16/11/2023 Người ký Đỗ Văn Hà
Lĩnh vực ĐTXD File đính kèm
Nội dung Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD công trình Sửa chữa đường ĐT.287 đoạn từ lý trình Km2+900 – Km4+372,32 và tuyến nhánh giao với QL.1, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh