Văn bản quy phạm pháp luật

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD công trình sửa chữa, bổ sung cọc H, cột Km các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Số ký hiệu 246/QĐ-KHĐT.ĐTG Hình thức văn bản Quyết định
Ngày ban hành 16/11/2023 Người ký Đỗ Văn Hà
Lĩnh vực ĐTXD File đính kèm
Nội dung Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD công trình sửa chữa, bổ sung cọc H, cột Km các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh