Văn bản quy phạm pháp luật

V/v đăng ký cử cán bộ, công chức nữ lãnh đạo, quản lý tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng năm 2023
Số ký hiệu 2283/KHĐT.TTra Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 14/09/2023 Người ký Nguyễn Đình Xuân
Lĩnh vực Hành chính File đính kèm
Nội dung V/v đăng ký cử cán bộ, công chức nữ lãnh đạo, quản lý tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng năm 2023
Văn bản khác :