Văn bản quy phạm pháp luật

V/v cử cán bộ tham gia Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc BCĐ Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình năm 2023
Số ký hiệu 2279/KHĐT.TTra Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 14/09/2023 Người ký Nguyễn Đình Xuân
Lĩnh vực Hành chính File đính kèm
Nội dung V/v cử cán bộ tham gia Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc BCĐ Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình năm 2023
Văn bản khác :