Văn bản quy phạm pháp luật

V/v rà soát, báo cáo thực trạng biên chế và tuyển dụng viên chức theo vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập
Số ký hiệu 2251/KHĐT.TTra Hình thức văn bản Công văn
Ngày ban hành 13/09/2023 Người ký Nguyễn Đình Xuân
Lĩnh vực Hành chính File đính kèm
Nội dung V/v rà soát, báo cáo thực trạng biên chế và tuyển dụng viên chức theo vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập
Văn bản khác :