Văn bản quy phạm pháp luật

BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển hính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023
Số ký hiệu 200/BC-KHĐT.TTra Hình thức văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 06/09/2023 Người ký Nguyễn Đình Xuân
Lĩnh vực Hành chính File đính kèm
Nội dung BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển hính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023
Văn bản khác :