Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 556
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 31/BC-KHĐT.KTĐN BÁO CÁO Tình hình đầu tư; phát triển doanh nghiệp tháng 02 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (đến ngày 20/02/2024) KTTH 22/02/2024
2 350/KHĐT.VP V/v cung cấp thông tin phục vụ thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Hành chính 22/02/2024
3 346/KHĐT.VP Trả lời câu hỏi của công dân về việc Trang dịch vụ công Bắc Ninh hoạt động kém hiệu quả Hành chính 22/02/2024
4 28/QĐ-KHĐT.TTra Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của đường dây nóng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ NC 22/02/2024
5 335/KHĐT.ĐTG V/v trả lời thư của công dân về giải quyết đất xen kẹp giữa vỉa hè và nhà dân. Hành chính 21/02/2024
6 325/KHĐT.VP Trả lời câu hỏi của công dân về hồ sơ dự tuyển viên chức Hành chính 20/02/2024
7 317/KHĐT.VP V/v tham gia ý kiến Dự thảo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024. Hành chính 16/02/2024
8 308/KHĐT.ĐTG Đề xuất giao cơ quan chủ quản đối với Dự án đầu tư xây dựng cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu, kết nối hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương ĐTXD 07/02/2024
9 303/KHĐT.ĐKKD V/v Trả lời công dân (bà Hoàng Thị Hà) về việc xác nhận tình trạng pháp lý của doanh nghiệp. Hành chính 06/02/2024
10 31/TB-KHĐT.TTra Thông báo về cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh NC 05/02/2024
11 25/QĐ-KHĐT.TTra V/v Điều động và bổ nhiệm cán bộ(Nguyễn Hoàng Tuấn Giang) Nội chính 05/02/2024
12 24/QĐ-KHĐT.TTra V/v Điều động và bổ nhiệm cán bộ(Đinh Văn Hùng) Nội chính 05/02/2024
13 23/QĐ-KHĐT.TTra V/v Điều động và bổ nhiệm cán bộ(Phạm Văn Tuấn Anh) Nội chính 05/02/2024
14 22/QĐ-KHĐT.TTra V/v Điều động và bổ nhiệm cán bộ(Nguyễn Duy Hà) Nội chính 05/02/2024
15 294/KHĐT.TTra V/v cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hành chính 02/02/2024
16 286/KHĐT.TTra V/v cử cán bộ tham gia Tổ rà soát Hành chính 02/02/2024
17 282/KHĐT.TTra Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Bắc Ninh năm 2024 Hành chính 02/02/2024
18 26/TB-KHĐT.TTra Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 Hành chính 31/01/2024
19 264/KHĐT Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2023 Xây dựng cơ bản 31/01/2024
20 21/QĐ-KHĐT.TTra Quyết định điều động lao động hợp đồng theo Nghị định 111 (Dương Ngô Phóng) NC 31/01/2024
Trang 1/28|<<123456>>|