Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 134
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 834/KHĐT.ĐTG Trả lời câu hỏi của công dân về việc tiết kiệm trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ĐT 05/05/2022
2 661/KHĐT.ĐKKD Trả lời câu hỏi của công dân về “thủ tục cập nhật hộ chiếu”. Đăng ký kinh doanh 11/04/2022
3 398/KHĐT.KTĐN Công bố danh mục dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước xã Tam Đa, huyện Yên Phong (cho các thôn Thọ Đức, Đức Lý, Phấn Động và phần còn lại của thôn Đại Lâm) ĐTXD 06/03/2022
4 383/KHĐT. ĐTG Trả lời câu hỏi của công dân Hành chính 03/03/2022
5 281/KHĐT.QLN V/v trả lời thư của công dân về lắp đặt camera khu phố Niềm Xá Hành chính 16/02/2022
6 39/QĐ-KHĐT.TTra Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi NSNN năm 2022 Hành chính 16/02/2022
7 356/QĐ-KHĐT.TTra Về việc công bố công khai thu hồi kinh phí năm 2021 Hành chính 14/02/2022
8 34/QĐ-KHĐT.TTra QUYẾT ĐỊNH Về việc giao dự toán NSNN năm 2022 Hành chính 14/02/2022
9 170/KHĐT.KTĐN Trả lời kiến nghị của công dân Hành chính 23/01/2022
10 162/KHĐT.ĐKKD Trả lời câu hỏi của công dân về việc “Thủ tục tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp” trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 Đăng ký kinh doanh 20/01/2022
11 IV62021 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021 Hành chính 05/01/2022
12 IV2021 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý IV năm 2021 Hành chính 05/01/2022
13 354/QĐ-KHĐT.TTra Về việc giao dự toán NSNN năm 202 Hành chính 31/12/2021
14 357/QĐ-KHĐT.TTra Về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 Hành chính 31/12/2021
15 355/QĐ-KHĐT.TTra Về việc thu hồi kinh phí năm 2021 Hành chính 31/12/2021
16 345/QĐ-KHĐT.TTra Về việc thu hồi kinh phí năm 2021 Kinh tế - Tổng hợp 27/12/2021
17 2594/KHĐT.ĐTG Trả lời công dân Hành chính 14/12/2021
18 1948/KHĐT-KTĐN V/v trả lời công dân Hành chính 14/10/2021
19 BS3 Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý III năm 2021 Lĩnh vực khác 14/10/2021
20 213/QĐ-KHĐT.TTra Về việc công bố công khai thu hồi kinh phí tiết kiệm năm 2021 của văn phòng sở 06/09/2021
Trang 1/7|<<123456>>|