Xin ý kiến nội dung dự thảo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

06/04/2022 09:02 Số lượt xem: 1749

Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017;

Căn cứ Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch,

 Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đăng tải dự thảo Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 lên trang thông tin điện tử để xin ý kiến rộng rãi các cơ quan, tổ chức và cộng đồng người dân theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ Số 6 đường Lý Thái Tổ, phường Suối hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh để nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa hoàn thiện nội dung quy hoạch.

Trân trọng cảm ơn!

(Download nội dung bản dự thảo tại đây)

P. THQH

 
 

Thống kê truy cập

Online : 4159
Đã truy cập : 113608137