Vốn đăng ký mới đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 412,4%

09/11/2023 15:39 Số lượt xem: 81

Tháng 10, vốn đầu tư công vẫn không đạt được như kỳ vọng tiếp tục giảm khá nhiều so với CK. Đồng thời kéo lũy kế 10 tháng giảm xuống 4,6% (lũy kế 9 tháng 2023 giảm 0,1%, như vậy làm giảm 4,5%); Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vốn đăng ký mới tăng đột biến (+412,4%) so với CK, tuy nhiên Tổng vốn FDI (bao gồm: Vốn đăng ký mới; vốn điều chỉnh; vốn góp, mua cổ phần; thu hồi) thì vẫn giảm nhiều do vốn điều chỉnh tăng cùng kỳ năm 2022 đạt cao. 

1. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý (VĐTNSNN)

Tháng 10, ước tính VĐTNSNN đạt 613 tỷ đồng, tăng so với tháng trước (+7,4%) nhưng lại giảm so với CK (-6,2%). Trong đó: Vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 429 tỷ đồng, (+7,7%) và (+48,1%); vốn ngân sách cấp huyện đạt 87 tỷ đồng, (+7,3%) nhưng giảm nhiều (-58,1%); vốn ngân sách cấp xã đạt 97 tỷ đồng, (+5,9%) nhưng giảm nhiều (-37,4%).

Lũy kế 10 tháng năm 2023, ước tính VĐTNSNN đạt 4.025 tỷ đồng, giảm 14,6% so với CK; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của ngân sách địa phương đạt thấp 48,4% kế hoạch vốn năm 2023.

Cụ thể, phân theo cấp quản lý:

+ Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh, ước đạt 2.476 tỷ đồng, bằng 48,9% kế hoạch năm, tăng 11% so với CK, trong đó: Vốn cân đối ngân sách tỉnh đạt 1.617 tỷ đồng, bằng 65%, giảm 20,9%; vốn TW hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 859 tỷ đồng, bằng 33,7%, tăng 359,5%. Một số công trình trọng điểm của tỉnh như: Đầu tư các tuyến đường tỉnh ĐT.295C, ĐT.285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các khu công nghiệp với QL.3 mới; ĐT.277B kết nối với cầu Bắc Hà 2, đường vành đai 4; Dự án mở rộng trung tâm y tế thị xã Thuận Thành; Dự án mở rộng trung tâm y tế huyện Yên Phong; Dự án đầu tư mở rộng bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh; Cầu Phật Tích- Đại Đồng Thành (nay có tên là cầu Kinh Dương Vương);…

+ Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện, ước đạt 732 tỷ đồng, bằng 43,8%, giảm 52,3% so với CK, trong đó: Vốn cân đối ngân sách huyện đạt 644 tỷ đồng, bằng 42,4%, giảm 55,1%; vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 88 tỷ đồng, bằng 58%, giảm 10,6%. Một số công trình trọng điểm của cấp huyện như: Nút giao thông phía Tây Nam; Hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở số 1 Hạp Lĩnh; Dự án xây dựng nạo vét tạo cảnh quan hồ điều hòa phường Thị Cầu; Đường Hàn Thuyên đoạn từ khu đô thị An Huy đến đường Hoàng Quốc Việt;…

+ Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã, ước đạt 817 tỷ đồng, bằng 54,2%, giảm 13,7%, trong đó: Vốn cân đối ngân sách xã đạt 784 tỷ đồng bằng 54,1%, giảm 13,9%; vốn huyện hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đạt 33 tỷ đồng bằng 58%, giảm 7,5%. Một số công trình trọng điểm của cấp xã như: Xây thêm trường mầm non Hương Mạc 2 (TP Từ Sơn); Nâng cấp đường giao thông nông thôn Mao Lại, cải tạo nâng cấp đường ngõ xóm thôn Giang Liễu (Thị xã Quế Võ);...

2. Hoạt động thu hút đầu tư trong nước và trực tiếp nước ngoài

2.1. Thu hút đầu tư trong nước

Tính từ đầu năm đến 20/10, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 19 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 4.442 tỷ đồng; cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 79 dự án đầu tư, trong đó có 20 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh giảm 910 tỷ đồng (trong đó: 10 dự án tăng vốn 642 tỷ đồng; 06 dự án giảm vốn 250,4 tỷ đồng); thực hiện thu hồi 16 dự án với tồng số vốn đầu tư là 64 tỷ đồng. Riêng trong tháng 10, cấp đầu tư cho 05 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 565 tỷ đồng; cấp điều chỉnh cho 10 dự án đầu tư trong đó có 3 dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng số vốn đầu tư tăng thêm là 318 tỷ đồng.

Lũy kế đến ngày 20/10, cấp 1.547 dự án đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 257.396 tỷ đồng.

2.1. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Trong thời gian tỉnh tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, nhất là các nhà đầu tư chiến lược; trên cơ sở hoàn thiện Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, đang tích cực triển khai các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch liên quan khác; chuẩn bị sẵn sàng về nguồn nhân lực, mặt bằng. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp Visip2, Yên Phong 2A, Yên Phong 2C, Thuận Thành 1, Gia Bình I, Gia Bình II và các cụm công nghiệp theo quy hoạch. Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả quản lý dự án sau đầu tư, với nhiều kế hoạch xúc tiến doanh nghiệp năm 2023 được tỉnh kỳ vọng là năm đột phá thu hút đầu tư.

Tính từ đầu năm đến 20/10, toàn tỉnh đã thu hút được 308 dự án FDI đăng ký cấp mới (tăng 218 dự án) so với CK; vốn đăng ký mới đạt 908 triệu USD (tăng 730,8 triệu USD). Ngoài ra, điều chỉnh vốn cho 127 dự án (tăng 19 dự án), với số vốn điều chỉnh tăng là 471,4 triệu USD (giảm 1.167,6 triệu USD); góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 55 lượt (tăng 19 lượt) với giá trị là 21,5 triệu USD (giảm 19 triệu USD); thu hồi 52 dự án (tăng 13 dự án) với tổng vốn đầu tư là 95,6 triệu USD (giảm 1 triệu USD). Riêng trong tháng 10, cấp mới đăng ký đầu tư cho 44 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 47,18 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 7 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 26, 05 triệu USD; 6 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 1,58 triệu USD; chấm dứt hoạt động 9 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 20,8 triệu USD.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 2.040 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 24.618 triệu USD.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Online : 4718
Đã truy cập : 130990535