V/v Thực hiện Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023

15/08/2023 08:16 Số lượt xem: 213

           

Kính gửi:

- Các Sở, Ban, Ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;

- Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình, Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục thuế tỉnh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Công ty TNHH MTV: Khai thác CTTL Nam Đuống; Khai thác CTTL Bắc Đuống.

 

Luật Đấu thầu năm 2023 được Quốc hội XV thông qua tại kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.

Luật được ban hành với nhiều quy định mới: Bổ sung đối tượng áp dụng; bổ sung một số trường hợp được áp dụng hình thức chỉ định thầu; luật hóa quy định tại Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, đồng thời Luật hóa quy định về hạn mức chỉ định thầu hiện đang được quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP;… Luật sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc lựa chọn nhà thầu.

Để kịp thời nghiên cứu, áp dụng các quy định của Luật trong thực tiễn sau khi Luật có hiệu lực, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Quý cơ quan\đơn vị\chủ đầu tư\bên mời thầu trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, triển khai và thực hiện.

Trân trọng thông báo!

 (sao gửi kèm theo toàn văn Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15)

P. ĐTG

 
 

Thống kê truy cập

Online : 3214
Đã truy cập : 113607754