V/v Nộp báo cáo tài chính năm 2021 và thực hiện báo cáo.

10/06/2022 07:02 Số lượt xem: 72

Kính gửi:

Doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư nước ngoài

ngoài các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 1310/UBND-KTTH ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh theo nội dung yêu cầu của Bộ Tài chính tại Văn bản số 4168/BTC-TCDN ngày 11/5/2022 về việc tổng hợp, phân tích báo cáo tài chính năm 2021 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Nộp báo cáo tài chính năm 2021 theo địa chỉ: Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng Kinh tế đối ngoại) – Tầng 2, Số 6, Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Thời hạn nộp báo cáo: Chậm nhất ngày 30/6/2022.

Điện thoại liên hệ: 02223.824.902.

2. Thực hiện báo cáo (theo biểu mẫu gửi kèm), đồng thời thực hiện cập nhật số liệu, báo cáo trên Hệ thống quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp qua địa chỉ website: http://taichinhdoanhnghiep.mof.gov.vn

Thời hạn thực hiện báo cáo trên website và gửi báo cáo bằng văn bản theo mẫu về Sở Kế hoạch và Đầu tư: chậm nhất ngày 30/6/2022.

          Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Quý doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./.

P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2588
Đã truy cập : 65102765