V/v góp ý Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi)

20/06/2022 07:09 Số lượt xem: 43

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;

- Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trường chính trị Nguyễn Văn Cừ;

- UBND các huyện, thành phố;

- Công ty TNHH MTV: Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống, Nam Đuống.

Căn cứ Văn bản số 3975/BKHĐTT-QLĐT ngày 15/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị góp ý Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Để việc xây dựng, ban hành Luật theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và phù hợp với tình hình thực tế, tăng cường hiệu quả, hiệu lực thi hành các quy định của pháp luật về Đấu thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh đề nghị Quý cơ quan, đơn vị nghiên cứu, có ý kiến góp ý về toàn văn Dự thảo Luật và một số nội dung quan trọng nêu tại phụ lục gửi kèm theo văn bản này.

Nội dung góp ý bằng văn bản, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh trước ngày 23/6/2022, kèm theo file mềm về địa chỉ email: xdcb.bn@gmail.com để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh rất mong sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

P. ĐTG

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2789
Đã truy cập : 65102519