UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2018

26/06/2018 14:11 Số lượt xem: 116
(BNP) – Ngày 21/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6/2018 tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp, nhiệm vụ thực hiện tronng 6 tháng cuối năm, đồng thời thảo luận cho ý kiến về một số nội dung trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Toàn cảnh phiên họp.

Cùng dự có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố. 
 
Trình bày Đề án phát triển Hệ thống giáo dục Mầm non và Phổ thông ngoài công lập tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nêu rõ: Từ năm 2010 đến nay và những năm tiếp theo, quy mô học sinh từ mầm non đến các cấp học phổ thông tăng quá nhanh, nên hệ thống các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập đã, đang và sẽ quá tải, số lượng học sinh/nhóm, lớp đều vượt quá quy định, đặc biệt là ở những khu đông dân cư, các KCN, dẫn đến việc quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục và chăm sóc trẻ gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục.
 
Để phát huy vai trò xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, giảm bớt gánh nặng đầu tư và chi ngân sách Nhà nước, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân, công nhân lao động, nâng cao chất lượng dạy và học, việc phát triển và ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển hệ thống giáo dục mầm non và phổ thông ngoài công lập là cần thiết, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và thực tiễn hiện nay.
 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Ngô Văn Liên.

Theo Đề án, giai đoạn 2018 - 2025, bên cạnh việc tiếp tục duy trì quy mô phát triển 12 trường Mầm non tư thục, 78 nhóm trẻ độc lập tư thục đã được cấp phép hoạt động và 13 trường THPT, 2 trường liên cấp ngoài công lập hiện có, sẽ kêu gọi nhà đầu tư xây dựng thành lập mới 25 trường Mầm non ngoài công lập ở các KCN, địa phương đông dân cư, các khu đô thị mới có nhu cầu phát triển và 3 trường liên cấp (Tiểu học, THCS, THPT) ngoài công lập thuộc các KCN tập trung.
 
Đến năm 2030, sẽ thành lập mới 5 trường mầm non, 2 trường liên cấp (Tiểu học và THCS) thuộc các KCN tập trung, khu đô thị mới có nhu cầu phát triển, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân và người lạo động.
 
Nhất trí với nội dung của Đề án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu ý kiến của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện Đề án, đồng thời nhấn mạnh, trong những năm qua, tỉnh luôn quan tâm và đầu tư cơ sở vật chất cho lĩnh vực giáo dục, tuy nhiên song song với sự phát triển của tỉnh, tốc độ tăng dân số cơ học ngày một tăng cao, vì vậy, việc phát triển hệ thống giáo dục Mầm non và Phổ thông ngoài công lập là hết sức cần thiết. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, tỉnh Bắc Ninh sẽ có chính sách hỗ trợ riêng về lãi suất đối với các dự án đầu tư; bảo hiểm y tế đối với đội ngũ giáo viên cơ hữu và tiền ăn trưa cho học sinh…
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông qua Kế hoạch đầu tư nâng cấp và cải tạo thư viện các trường Tiểu học, THCS, THPT công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018 - 2025 để phát triển văn hóa đọc. Theo đó, giai đoạn 2018 - 2020, sẽ lựa chọn triển khai đầu tư nâng cấp và cải tạo thí điểm thư viện 73 trường, trong đó, 25 trường Tiểu học, 25 trường THCS và 23 trường THPT; giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả triển khai thí điểm, tiếp tục triển khai các trường còn lại với 130 trường Tiểu học và 110 trường Trung học cơ sở.
 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Đại.

Theo Đề án “Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018 - 2020” của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh phấn đấu tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% sản phẩm lợi thế hiện có, tương ứng khoảng 35 sản phẩm; củng cố, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa các hộ sản xuất với hợp tác xã và doanh nghiệp; phát triển ít nhất 1 mô hình Làng văn hóa du lịch; củng cố, kiện toàn 100% doanh nghiệp, HTX tham gia Chương trình OCOP và phát triển mới khoảng 20 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã tham gia. Đồng thời, xây dựng ít nhất 4 điểm bán hàng sản phẩm OCOP; đào tạo tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh cho khoảng 150 cán bộ quản lý nhà nước thực hiện Chương trình OCOP và 100% lãnh đạo doanh nghiệp, HTX, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP.

Trên cơ sở ý kiến của các Sở, ngành chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với nội dung của Đề án và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị kỹ lưỡng để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt.
 
Phiên họp cũng xem xét, thảo luận các nội dung quan trọng: Báo cáo tình hình, kết quả xử lý vi phạm hành lang đê và các biện pháp tiếp theo; sửa đổi, bổ sung Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; phương án điều chỉnh quy hoạch quỹ đất dành cho các trường học đã xây dựng, đối với các trường học mới cần đảm bảo quy mô diện tích theo tiêu chuẩn quốc tế; Đề án đặt tên đường, tên phố thuộc thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ và thị trấn Chờ, huyện Yên Phong; Đề án “Quản lý vận hành Cung quy hoạch kiến trúc tỉnh Bắc Ninh”…
S.T
Nguồn: http://bacninh.gov.vn

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2809
Đã truy cập : 68473215