UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai công tác y tế trường học năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

21/09/2022 16:34 Số lượt xem: 29

  Với mục tiêu Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần,đồng thời phát hiện sớm các trường hợp mắc các bệnh học đường để tư vấn, hướng dẫn và điều trị kịp thời, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 431/KH-UBND ngày 09/9/2022 về việc triển khai công tác y tế trường học năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh.

  Mục tiêu cụ thể trong năm học: 100% trường học, cơ sở giáo dục có cán bộ y tế theo dõi, chăm sóc sức khỏe học sinh, người học theo quy định. 100% trường học tổ chức kiểm tra sức khỏe học sinh đầu năm học. 100% các cơ sở giáo dục thực hiện khám sức khỏe cho người học khi mới nhập học. 100% trường học, tối thiểu 30% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được kiểm tra, giám sát các yếu tố, điều kiện vệ sinh trường học, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 100% trường học, cơ sở giáo dục có tổ chức ăn bán trú được kiểm tra, giám sát các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) tại các bếp ăn tập thể. Đảm bảo ATTP chương trình sữa học đường. 100% trường học, cơ sở giáo dục bảo đảm cơ số thuốc và trang thiết bị y tế thiết yếu cho sơ cấp cứu và phòng chống dịch bệnh. 100% học sinh, giáo viên các trường học, cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh được tiếp cận thông tin truyền thông phòng, chống bệnh tật học đường, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ, phòng chống tệ nạn xã hội và vệ sinh môi trường. Trên 90% học sinh, người học trong đối tượng tiêm chủng được tiêm chủng đầy đủ các mũi vắc xin theo quy định…

        Theo đó, nội dung hoạt động bao gồm: Tăng cường Công tác chỉ đạo và phối hợp liên ngành. Nâng cao năng lực chuyên môn và tổ chức mạng lưới cán bộ làm công tác y tế trường học. Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc thiết yếu và các điều kiện cần thiết khác. Trú trọng các hoạt động chuyên môn, Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe, các hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh; tiếp tục triển khai các văn bản hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở giáo dục theo chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh; tổ chức triển khai các chương trình y tế y tế học đường; Tổ chức và đảm bảo công tác y tế, đảm bảo an toàn thực phẩm cho các kỳ thi trong năm học. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thống kê báo cáo và tổng kết công tác y tế trường học...

        Trong thời gian tới, Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác y tế trường học năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh…

P. QLN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5066
Đã truy cập : 73482195