UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn 2030 tỉnh Bắc Ninh

22/06/2022 15:09 Số lượt xem: 5

Với mục tiêu Đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan AIDS tại Bắc Ninh giai đoạn 2022-2025 và tiến tới chấm dứt dịch AIDS trên địa bàn tỉnh trước năm 2030, giảm tối đa tác động của dịch HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế-xã hội, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 327/KH-UBND ngày 14/6/2022 về việc triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn 2030 tỉnh Bắc Ninh

Mục tiêu cụ thể: Mở rộng và đổi mới các hoạt động truyền thông, can thiệp giảm hại và dự phòng lây nhiễm HIV, tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV đạt 80% trước năm 2030. Mở rộng và đa dạng hóa các loại hình tư vấn xét nghiệm HIV, đẩy mạnh xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự xét nghiệm, xét nghiệm bạn tình, bạn chích; tỷ lệ người nhiễm HIV biết tình trạng HIV của mình đạt 95% trước năm 2030; giám sát chặt chẽ tình hình diễn biến dịch HIV/AIDS ở các nhóm có hành vi nguy cơ cao; theo dõi, giám sát, đánh giá các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS, tỷ lệ người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình được điều trị thuốc kháng vi rút HIV đạt 95%, tỷ lệ người được điều trị thuốc kháng vi rút HIV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế đạt 95%; loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con trước năm 2030. Củng cố và tăng cường năng lực hệ thống phòng, chống HIV/AIDS; đảm bảo nguồn nhân lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; bảo đảm tài chính cho phòng, chống HIV/AIDS.

Theo đó, nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, đổi mới nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS. Thường xuyên rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách của tỉnh bảo đảm phù hợp với thực tế và đồng bộ trong hệ thống các quy định Nhà nước có liên quan. Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi, tăng cường sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong xã hội cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS. Thực hiện hiệu quả các giải pháp trong phòng, chống HIV/AIDS, đổi mới, mở rộng, nâng cao chất lượng công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS; Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử liên quan đến HIV. Thực hiện tốt Kế hoạch đảm bảo tài chính thực hiện Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trên địa bàn tỉnh theo hướng nâng mức đầu tư ngân sách nhà nước cho công tác phòng, chống HIV/AIDS. Mở rộng phạm vi và đổi mới, nâng cao chất lượng các dịch vụ can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV cho nhóm người dễ bị lây nhiễm HIV. Nâng cao chất lượng và mở rộng dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV và các hoạt động dự phòng lây nhiễm HIV khác. Mở rộng độ bao phủ dịch vụ điều trị HIV/AIDS, nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS. Tăng cường công tác giám sát dịch HIV/AIDS, theo dõi và đánh giá. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu kinh phí cho phòng, chống HIV/AIDS. Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc, sinh phẩm, vật dụng can thiệp và trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS. Tăng cường hợp tác quốc tế Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Dự án phòng, chống HIV/AIDS, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của Trung ương để thu hút các Dự án phòng, chống HIV/AIDS khác về tỉnh… Sở Y tế phối hợp với các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện đạt hiệu quả nội dung kế hoạch...

P. QLN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2528
Đã truy cập : 65102889