UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

09/06/2022 09:08 Số lượt xem: 24

Ngày 27/5/2022, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số  295/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Với mục đích thông qua các hoạt động kỷ niệm, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với người có công với cách mạng; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trong việc thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng; huy động mọi nguồn lực xã hội nhằm đảm bảo ổn định đời sống vật chất và tinh thần đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng;

 Kế hoạch triển khai các nội dung hoạt động như sau: Xây dựng các phóng sự truyền hình tỉnh Bắc Ninh để tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng; gia đình chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách theo quy định tại Pháp lệnh số 02/2020/PL-UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 về ưu đãi người có công với cách mạng; đề nghị cấp có thẩm quyền có chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở các đối tượng chính sách người có công với cách mạng giai đoạn 2022 – 2025; tổ chức vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và phân khu Hà Bắc tại Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ đường 9; tổ chức Hội nghị biểu dương người có công, thân nhân người có công tiêu biểu và các tập thể, cá nhân làm tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” từ cấp tỉnh đến cấp xã; tổ chức đoàn đại biểu tham dự Hội nghị người có công tiêu biểu toàn quốc; tổ chức đoàn đại biểu của tỉnh đi thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9, Thành cổ Quảng Trị tại tỉnh Quảng Trị; tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân ngày 27/7/2022 cho các thương binh, gia đình liệt sĩ và các sơ sở nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng trong và ngoài tỉnh; Tổ chức thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh…

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ban, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố biến triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, liệt sĩ đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả...

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3284
Đã truy cập : 65102300