UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

22/06/2022 15:09 Số lượt xem: 5

Nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội trong việc thực hiện Luật Người cao tuổi, chế độ chính sách liên quan đến người cao tuổi; những thách thức của quá trình già hóa dân số, yêu cầu nhiệm vụ công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 327/KH-UBND ngày 14/6/2022 về việc Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.      

Chủ đề Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022: “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”

Nội dung hoạt động: Tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng, công tác tuyên truyền cần truyền tải được ý nghĩa và thông điệp của“Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022; vận động xã hội chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi: lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ, giúp đỡ người cao tuổi có thẻ Bảo hiểm y tế, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 theo Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020; Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 theo Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020; Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021; vận động nguồn lực từ các tổ chức cá nhân chung tay chăm  chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; Triển khai Nghị quyết Đại hội VI Hội người cao tuổi việt Nam…

           Theo đó, tiến độ thực hiện trong thời gian tới: Tháng 6, các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, Hội Người cao tuổi xây dựng  triển khai kế hoạch “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 đến cơ sở; tuyên truyền về pháp luật, chính sách liên quan tới người cao tuổi; về “Già hóa dân số”, “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” tới các cấp; Rà soát, nắm chắc đối tượng người cao tuổi, tổ chức vận động tài trợ để hỗ trợ người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Từ tháng 7 đến hết tháng 9 năm 2022, tổ chức Lễ phát động Tháng hành động, phù hợp nhằm bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của Chính phủ và địa phương; tiếp tục triển khai tuyên truyền về pháp luật, chính sách liên quan tới người cao tuổi; nhân dịp ngày 27/7 tổ chức các hoạt động: thăm hỏi, tặng quà, khám tư vấn về sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi là thương binh, người cao tuổi thuộc gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; tổ chức một số giải Thể thao toàn quốc của người trung, cao tuổi; liên hoan “Tiếng hát người cao tuổi” ở địa phương. Tháng 10 năm 2022, tổ chức đợt cao điểm “Tháng hành động vì người cao tuổi”, tập trung vào các nội dung:  Tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về pháp luật, chính sách liên quan đến người cao tuổi, về “Già hóa dân số”; tiếp tục tổ chức liên hoan “Tiếng hát Người cao tuổi” cấp cơ sở; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trợ giúp người cao tuổi nhân “Tháng hành động vì người cao tuổi”, quan tâm tới người cao tuổi là thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, nơi đơn, không nơi nương tựa; tổ chức các hoạt động trao đổi, tọa đàm về truyền thống của người cao tuổi nhân Ngày quốc tế Người cao tuổi 01/10... Từ tháng 11 đến hết tháng 12 năm 2022, tổ chức chung kết liên hoan “Tiếng hát Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh năm 2022”; phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi hậu Covid-19; khám chữa bệnh cho người cao tuổi… Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện đạt hiệu quả nội dung kế hoạch...

P. QLN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2771
Đã truy cập : 65101023