UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 339/QĐ-UBND điều chỉnh danh mục dự án thu hút đầu tư năm 2022

11/08/2022 16:27 Số lượt xem: 187

Ngày 03/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 339/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2022, định hướng năm 2025

Theo đó, danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2022, định hướng năm 2025 (đợt 1) điều chỉnh như sau:

- Loại bỏ số thứ tự 106 (dự án khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ - Khu B tại các xã Văn Môn, Đông Thọ, Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, diện tích 220 ha) và số thứ tự 107 (dự án khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ - Khu A tại các xã Văn Môn, Đông Thọ, Yên Phụ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, diện tích 200 ha) trong danh mục kèm theo Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

- Lý do điều chỉnh: Còn một số vướng mắc về pháp lý của dự án, chưa đủ điều kiện để lập đề xuất dự án theo quy định.

 UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Yên Phong và các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án; tham mưu thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

 Chi tiết nội dung điều chỉnh, xem tại đây!

BAN BIÊN TẬP

 
 

Thống kê truy cập

Online : 3213
Đã truy cập : 113607288