UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2023 (Techfest BacNinh 2023)

30/08/2023 07:38 Số lượt xem: 210

Ngày 10/8/2023, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 259/KH-UBND về việc tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2023 (Techfest BacNinh 2023).

Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với mục đích nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của các cấp, các ngành góp phần nâng cao văn hóa khởi nghiệp; hình thành tư duy đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân cho mọi tầng lớp nhân dân; tạo lập văn hóa khởi nghiệp; liên kết Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia. Xây dựng và kết nối mạng lưới chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp sáng tạo, nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong nước, quốc tế với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Bắc Ninh; hình thành và đột phá về cách làm, phương án xây dựng mạng lưới hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên cơ sở thực tiễn kết hợp với chuyển đổi số, hành lang đổi mới sáng tạo trên không gian số kết nối không giới hạn. Quảng bá các sản phẩm/dịch vụ khoa học công nghệ và sản phẩm chủ lực, kết nối sản phẩm đến người tiêu dùng, nhà quản lý, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển, mở rộng thị trường, định hướng phát triển cho các sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp trong thời gian tới.

Theo đó, quy mô tổ chức cấp tỉnh với cơ quan chỉ đạo là UBND tỉnh. Cơ quan Thường trực tổ chức thực hiện là Sở Khoa học và Công nghệ. Đơn vị tổ chức thực hiện:Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

Chủ đề, tên gọi Chương trình: TechfestBacNinh - Sáng tạo, khát vọng tương lai. Thời gian tổ chức từ tháng 8/2023 đến 10/2023. Địa điểm: Thành phố Bắc Ninh.

Nội dung các hoạt động: Truyền thông về các hoạt động, sự kiện của Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng …;

Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2023: Thời gian: Từ 8/2023-10/2023. Đối tượng: Các cá nhân, nhóm cá nhân là người Bắc Ninh hoặc đang sinh sống, học tập, công tác tại Bắc Ninh; Các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian đăng ký hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu). Có Chương trình, thể lệ riêng, đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ…;

Hội nghị Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2023 (Techfest BacNinh 2023). Thời gian: 08h00 đến 12h00 ngày 27/10/2023. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Thành phần: Đại biểu Trung ương và các tổ chức có liên quan; Đại diện lãnh đạo, phòng chuyên môn Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh vùng đồng bằng Sông Hồng và một số tỉnh lân cận; Thường trực Tỉnh ủy, thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đoàn thể có liên quan…;

Tham quan các mô hình, dự án khởi nghiệp tiêu biểu tham dự Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2022. Thời gian: 14h00 - 17h00 ngày 27/10/2023. Địa điểm: Thành phố Bắc Ninh, Thị xã Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài. Thành phần: Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh; các chuyên gia, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo(các startup) trong tỉnh, các nhà đầu tư, nhà tài trợ trong và ngoài nước; các tác giả tham dự Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2023…;

Trưng bày và giới thiệu các sản phẩm dự án dự thi khởi nghiệp năm 2023. Thời gian trưng bày: 02 ngày (ngày 27-28/10/2023). Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Nội dung: Tổ chức gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các dự án, ý tưởng, sản phẩm KH&CN tham dự Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2023…;

Hội nghị tổng kết Ngày hội và trao giải Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2023. Thời gian: 28/10/2023. Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh…

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả nội dung kế hoach…

P. QLN

 
 

Thống kê truy cập

Online : 3372
Đã truy cập : 113611642