UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

13/10/2023 07:47 Số lượt xem: 112

Ngày 29/9/2023, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 318/KH-UBND về việc tổ chức Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Mục đích nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 52-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đối số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; các kế hoạch và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chuyển đổi nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động,người dân và toàn xã hội về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Chủ đề năm 2023: Lấy ngày Chuyển đổi số Quốc gia là ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh với Chủ đề là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.

Theo đó, nội dung hoạt động: Tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ về việc phối hợp triển khai thúc đẩy phổ cập chữ ký số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giữa Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh với Câu lạc bộ chữ ký số và giao dịch điện tử Việt Nam và các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Tổ chức Hội nghị phát động Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại tỉnh Bắc Ninh. Tổ chức thông tin, tuyền truyền, phổ biến sâu rộng nội dung trọng tâm Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia và các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia dưới nhiều hình thức khác nhau. Tổ chức các hoạt động phổ biến, hỗ trợ cấp chữ ký số công cộng miễn phí cho người dân tại Trung tâm hành chính công tỉnh, Trung tâm hành chính công cấp huyện, bộ phận một cửa cấp xã trên địa bàn tỉnh để người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Thúc đẩy các hoạt động mua sắm trực tuyến tại các sàn thương mại điện tử. Tổ chức các chương trình khuyến mại nhằm khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật. Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên các trang thông tin điện tử của doanh nghiệp. Tuyên truyền khuyến khích các cửa hàng điện tử, máy tính, siêu thị điện máy lớn trên địa bàn có băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong tháng 10 năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động triển khai thực hiện hiệu quả nội dung kế hoach…

QLN.

 
 

Thống kê truy cập

Online : 8537
Đã truy cập : 130985206