UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

02/10/2023 08:53 Số lượt xem: 124

Với mục tiêu giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, tỷ lệ tiếp xúc thụ động
với khói thuốc lá nhằm giảm bệnh tật và tử vong do sử dụng các sản phẩm thuốc
lá gây ratrên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 29/8/2023 về việc
thực hiện thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2023 - 2025: Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên từ 47,2% (2018) xuốngdưới 39%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1,4%; Giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá: Tại nơi làm việc từ 82,8% (2018) xuống dưới 30%; tại nhà hàng từ 84,4% (2018) xuống dưới 75%; tại quán bar, cà phê từ 86,1% (2018) xuống dưới 73%;tại khách sạn xuống dưới 60%; trên các phương tiện công cộng từ 8,7% xuống dưới 3%; cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT từ 14,6% (2018) xuống dưới 10%. Ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nonmgs, shisha…

Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2026 - 2030: Giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nhóm nam từ 15 tuổi trở lên xuốngdưới 36%; nhóm nữ từ 15 tuổi trở lên xuống dưới 1%. Giảm tỷ lệ tiếp xúc thụ động với khói thuốc lá: Tại nơi làm việc xuống dưới 25%; tại nhà hàng xuống dưới 65%; tại quán bar, cà phê xuống dưới 70%; tại khách sạn xuống dưới 50%; trên các phương tiện công cộng xuống 0%; cơ sở giáo dục từ mầm non đến THPT xuống 0%. Ngăn ngừa việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung  nóng, shisha, Xử phạt các hành vi vi phạm luật, phòng chống tác hại của thuốc lá…

Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới: Triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc  lá. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp liên ngành đối với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Không ngừng đổi mới hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông
về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống giám sát về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Kiện toàn nâng cao năng lực mạng lưới về phòng, chống tác hại của thuốc lá… Sở y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoach

P. QLN

 
 

Thống kê truy cập

Online : 4773
Đã truy cập : 130989967