UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

27/11/2023 16:34 Số lượt xem: 77

Với mục đích chủ động ngăn chặn, phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy sản của tỉnh nhằm nâng cao tính bền vững trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sinh thái, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 369/KH-UBND ngày 16/11/2023 về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Nội dung thực hiện trong thời gian tới: Khi chưa xuất hiện dịch bệnh, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tổ chức giám sát dịch bệnh chặt chẽ. Thực hiện tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo quy định tại các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Phát động các chiến dịch tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường. Làm tốt công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y. Khi xuất hiện dịch bệnh, thực hiện khẩn trương, đồng bộ các biện pháp bao vây, khống chế, dập dịch theo quy định hiện hành. Thực hiện chính sách hỗ trợ, khi không có dịch, việc hỗ trợ kinh phí để chủ động trong phòng, chống dịch đối với động vật trên cạn và động vật thủy sản, khi có dịch việc hỗ trợ kinh phí được thực hiện theo quy định hiện hành… Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoach…

P. QLN

 
 

Thống kê truy cập

Online : 5107
Đã truy cập : 138038860