UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch Phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025

26/10/2023 13:13 Số lượt xem: 112

Với mục tiêu phát triển hạ tầng số để phục vụ chuyển đổi số và dẫn dắt phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; tạo động lực phát triển nhanh các ngành, lĩnh vực và nền kinh tế, đặc biệt là nền kinh tế số; phát triển hạ tầng số với năng lực, chất lượng cao, băng thông rộng tương đương các nước phát triển trên thế giới, đáp ứng nhu cầu bùng nổ về kết nối và xử lý dữ liệu lớn (Big Data), UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 13/10/2023 về việc Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025.

 Nhiệm vụ cụ thể: Đẩy mạnh đầu tư vào các hạ tầng băng rộng, ứng dụng các công nghệ mới. Phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây. Phát triển hạ tầng công nghệ số, các nền tảng cung cấp API để xây dựng và triển khai các ứng dụng. Tập trung phát triển nền tảng số có tính chất hạ tầng. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng, quyền lợi người dùng…

Theo đó, giải pháp trong thời gian tới: Xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách để phát triển hạ tầng số. Tuyên truyền, nâng cao năng lực khai thác hạ tầng số. Ưu tiên phát triển hạ tầng số như hạ tầng thiết yếu. Huy động nguồn lực, bảo đảm kinh phí, nguồn nhân lực thực hiện. Triển khai các hệ thống đo lường, giám sát, đánh giá, quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông, hạ tầng trung tâm dữ liệu, hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng công nghệ số... Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ. Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế ... Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động triển khai hiệu quả nội dung kế hoach…

P. QLN

 
 

Thống kê truy cập

Online : 3920
Đã truy cập : 119438691