Triển khai quy trình ký số vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

30/01/2024 15:21 Số lượt xem: 66

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp;

Thực hiện Văn bản số 13/ĐKKD-TTHT ngày 16/01/2024 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai quy trình ký số vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin như sau:

Hiện nay, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng tính năng ký số vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và triển khai trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Hệ thống).

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục và nhận kết quả Đăng ký kinh doanh, góp phần cắt giảm thời gian, chi phí đi lại của doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh nghiên cứu, triển khai ký số vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo để người dân, doanh nghiệp kịp thời nắm bắt thông tin./.

P. ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Online : 4838
Đã truy cập : 130990937