TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ TẠI HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ NĂM 2022

12/05/2022 15:13 Số lượt xem: 329

Ngày 23/4/2022, tại Trung tâm Văn hóa kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh  tổ chức 02 buổi đối thoại với Doanh nghiệp, Hợp tác xã năm 2022. Hội nghị đã nhận được 89 ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Tại Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ trả lời kiến nghị của Doanh nghiệp, Hợp tác xã. Đế nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được nội dung trả lời kiến nghị của các sở, ngành, địa phương có liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải toàn văn nội dung hỏi và trả lời kiến nghị của Doanh nghiệp, Hợp tác xã để các đơn vị biết (Chi tiết các câu trả lời kiến nghị theo file đính kèm).

Trong thời gian tới, quý Doanh nghiệp, Hợp tác xã có khó khăn, vướng mắc tiếp tục phản ảnh về gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định./.

P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Online : 8455
Đã truy cập : 87752979