Tổng sản lượng thủy sản tăng 2% so với cùng kỳ năm trước

04/11/2023 09:59 Số lượt xem: 77

1. Lâm nghiệp

Trong tháng, thời tiết hanh khô, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, các cơ quan chức năng khuyến cáo các đơn vị, địa phương và người dân nơi có rừng chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Cùng với đó là thực hiện tốt dự án nâng cao năng lực PCCCR và dự án cải tạo, nâng cấp rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh cũng như công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý lâm sản, kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Một số kết quả chủ yếu:

- Trồng và chăm sóc rừng: Các địa phương, đơn vị triển khai kế hoạch trồng cây phân tán năm 2023 theo kế hoạch của UBND tỉnh. Tháng 10, ước tính toàn tỉnh trồng mới được 12,5 nghìn cây phân tán các loại, tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước.

- Khai thác gỗ và lâm sản: Ước tính tháng 10, toàn tỉnh khai thác được 235 m 3, giảm 9,62% (-25 m3 ) so cùng kỳ năm trước. Củi khai thác ước tính đạt 250 ste, giảm 15,25% (-45 ste) so cùng kỳ.

- Công tác quản lý, xử lý vi phạm: Trong tháng, ngành chức năng, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lâm nghiệp theo kế hoạch đối với 06 cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn thuộc Hạt Kiểm lâm Tiên Phong quản lý.


 

2. Thuỷ sản

Trong tháng, thời tiết mát mẻ thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của các đối tượng cá nuôi. Trong tháng không có dịch bệnh lớn xảy ra tuy nhiên, do là thời điểm giao mùa nên tại một số vùng nuôi trồng thuỷ sản trong ao đất và vùng nuôi lồng trên sông có hiện tượng cá nheo Mỹ (cá lăng đen), cá chép, rô phi, diêu hồng ở một số hộ nuôi bị chết rải rác. Ngành chức năng đã kịp thời hướng dẫn các cơ sở nuôi trồng thủy sản xử lý môi trường phòng, trị bệnh cho thủy sản nuôi trồng. Các loại cá thương phẩm tiêu thụ ổn định, nguồn cung dồi dào, đáp ứng đủ cho nhu cầu của thị trường; về giá cá thương phẩm tương đương so với cùng kỳ năm 2022 và các tháng trước đó cụ thể: Giá cá rô phi đơn tính loại 1 là 36.000-38.000đ/kg, giá cá chép loại 1 là 50.000-52.000/kg, cá diêu hồng loại 1 là 48.000-50.000đ/kg, cá trắm cỏ loại 1 là 50.000-52.000/kg, cá lăng đen là 110.000-112.000đ/kg). Giá cá ngạnh sông 100.000-105.000đ/kg, giá cá trắm đen, chép giòn 85.000-90.000đ/kg.

Tính đến giữa tháng 10, diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 4.787,8 ha, tương đương với cùng kỳ năm trước. Số lồng nuôi cá trên sông hiện có 2.629 lồng tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2022 (tăng 220 lồng). Tổng sản lượng thủy sản trong tháng 10 ước đạt 4.340,5 tấn, đạt 10,7% so với kế hoạch năm và tăng 5,32% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng nuôi cá trong ao đất đạt 3.257,8 tấn; nuôi lồng bè đạt 950 tấn; sản lượng thủy sản khác đạt 17,5 tấn; sản lượng khai thác đạt 106,2 tấn.

Lũy kế đến hết tháng 10, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 33.221 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng nuôi trồng là 32.265 tấn, tăng 2,2%; sản lượng thủy sản khai thác là 956 tấn, giảm 5,1%.

Ban biên tập

 
 

Thống kê truy cập

Online : 6676
Đã truy cập : 130989089