Tọa đàm khoa học về chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

14/06/2022 10:26 Số lượt xem: 71

Sáng 10/6, Hội đồng Lý luận Trung ương và Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Tọa đàm khoa học phục vụ Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Các đồng chí: Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Toàn cảnh Toạ đàm (Nguồn: bacninh.gov.vn)

Dự Tọa đàm có các thành viên đoàn nghiên cứu của Hội đồng Lý luận Trung ương. Tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố và một số doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh.

Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Quang Thuấn phát biểu tại Tọa đàm.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương về Bắc Ninh khảo sát thực tế và cùng tổ chức tọa đàm, trao đổi khoa học những vấn đề lý luận – thực tiễn về chủ trương, chính sách CNH, HĐH. Với những kinh nghiệm thực tiễn ở Bắc Ninh, hy vọng Đoàn sẽ thu thập được những thông tin, dữ liệu cần thiết cho công tác xây dựng Báo cáo tư vấn phục vụ Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và chia sẻ, góp ý đối với việc định hình một số chủ trương, chính sách lớn để tỉnh Bắc Ninh có thể tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Chung phát biểu tại Tọa đàm.

Thay mặt Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải chia sẻ những tư duy, chính sách đột phát trong thực hiện CNH, HĐH của tỉnh Bắc Ninh trong từng giai đoạn cụ thể. Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, Bắc Ninh xác định phát triển công nghiệp công nghệ cao, hình thành công nghiệp hỗ trợ; thu hút đầu tư có chọn lọc gắn với giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân; thực hiện tổ chức không gian kinh tế và đô thị trên địa bàn tỉnh, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại để sớm đưa Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; cơ bản đáp ứng các tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời thể hiện tư duy đột phá về quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Phát huy lợi thế so sánh động, nâng cao khả năng cạnh tranh của tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ tạo tầm nhìn lâu dài cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải báo cáo tại Tọa đàm.

Sau 25 năm thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên các lĩnh vực, từ một tỉnh thuần nông, Bắc Ninh đã vươn lên dẫn đầu cả nước về sản xuất công nghiệp, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại; quy mô công nghiệp tăng nhanh, đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao của cả nước. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, xây dựng Bắc Ninh là thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; một trong những trung tâm thương mại - dịch vụ, giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu của thành phố trực thuộc Trung ương; là động lực phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Thủ đô và cả nước.