Tổ chức thành công Hội thảo tham vấn ý kiến về Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

06/01/2023 07:55 Số lượt xem: 354

Ngày 27/12/2022, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Hội thảo tham vấn ý kiến về Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Báo cáo ĐMC).