TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP; TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2022

23/11/2022 14:54 Số lượt xem: 378

I. Về triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Đây cũng là năm cả thế giới đang phải đối mặt với nhiều khó khăn bao trùm, với không ít thách thức đan xen như chiến tranh giữa Nga và Ucraina, tình hình dịch COVID-19 có thể phức tạp, nguy hiểm hơn. Trong nước, kinh nghiệm, năng lực, khả năng ứng phó dịch bệnh tiếp tục được nâng lên nhưng sức chống chịu của doanh nghiệp, người dân giảm sút; nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng còn tiềm ẩn nếu dịch bệnh không được kiểm soát hiệu quả.

Với quyết tâm cao trong lãnh chỉ đạo và điều hành, căn cứ vào các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, cùng với cả nước, Bắc Ninh thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng nhân dân, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị; tận dụng các cơ hội, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực tạo chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân theo hướng bền vững, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị - xã hội và an toàn, an ninh cho nhân dân; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, hoàn thiện các tiêu chí đưa Bắc Ninh đến gần hơn với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại. Trong 11 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, ban hành Chương trình hành động số 41/CTr-UBND ngày 20/01/2022 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 cùng 5 Chỉ thị và nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển toàn diện các ngành, lĩnh vực.

II. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022

1. Sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn

1.1. Sản xuất nông nghiệp

* Trồng trọt

Sản xuất lúa mùa: Toàn tỉnh gieo cấy được 29.698 ha, đạt 99,3% kế hoạch, giảm 3,3% so với vụ mùa năm 2021. Đến ngày 17/11/2022, toàn tỉnh đã thu hoạch 29.471 ha, năng suất lúa ước lần 1 là 63,3 tạ/ha.

Tình hình sản xuất rau vụ đông: Đến ngày 17/11/2022, toàn tỉnh gieo trồng 5.276,8 ha cây rau màu vụ đôngtăng 18,6% so với cùng kỳ. Trong đó: ngô 285,3 ha; khoai tây 1.791 ha; rau màu các loại 3.200 ha.

* Chăn nuôi: toàn tỉnh có 3.100 con đàn trâu, tăng 6,9% so với cùng kỳ; 24.850 con bò, giảm 6,2%; đàn gia cầm: 5,9 triệu con, tăng 3,5%; đàn lợn: 294.000 con, tăng 5,5%.

* Công tác thú y: Trong tháng qua, trên địa bàn tỉnh phát hiện 01 ổ bệnh nghi mắc Dại trên đàn chó tại xã Trung Chính, huyện Lương Tài.

Trước tình hình trên, tỉnh đã thực hiện rà soát, thống kê toàn bộ đàn chó, mèo và tổ chức tiêm phòng ngay vắc xin Dại cho toàn bộ đàn chó, mèo trên địa bàn; đồng thời, tổ chức tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi; nghiêm cấm việc thả rông, vận chuyển, giết mổ chó, mèo trên địa bàn theo dõi, giám sát, phòng chống bệnh Dại động vật. Tổ chức triển khai thực hiện tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm vụ Thu - Đông năm 2022 và Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường trên địa bàn tỉnh. Trong tháng tiêm được 21.824 liều vắc xin các loại cho đàn trâu, bò; 271.319 liều vắc xin các loại cho đàn lợn; 4.698.192 liều vắc xin các loại cho đàn gia cầm; 61.284 liều vắc xin Dại cho đàn chó, mèo; sử dụng 2.266 lít hóa chất và 30 tấn vôi bột để khử trùng, tiêu độc đường làng, ngõ xóm, khu phố, nơi có mật độ chăn nuôi lớn, ổ dịch cũ và nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.

1.2. Lâm nghiệp

Công tác quản lý bảo vệ rừng được coi trọng, nhất là công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Đến tháng 11/2022 toàn tỉnh đã trồng được 252.415 cây lâm nghiệp phân tán, bằng 89,3% kế hoạch năm.

1.3. Thuỷ sản

Nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục được đầu tư, nhất là nuôi cá lồng bè trên sông. Diện tích nuôi trồng thủy sản 4.786,8 ha đạt 99,3% so cùng kỳ, số lượng lồng nuôi trên sông ước đạt 2.485 lồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ (tăng 218 lồng). Lũy kế đến hết tháng 11, tổng sản lượng thủy sản ước 36.217 tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: sản lượng nuôi trồng ước đạt 35.166,6 tấn tăng 1,8%.

2. Sản xuất công nghiệp

2.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Tháng 11/2022, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) giảm 1,53% so với tháng trước và giảm 3,13% so với tháng 11 năm 2021. Tính chung 11 tháng đầu năm 2022, IIP toàn ngành công nghiệp tăng 8,73% so cùng kỳ năm trước.

2.2. Sản phẩm công nghiệp 

Tháng 11, các sản phẩm có lượng sản xuất tăng so với tháng trước như: Bê tông trộn sẵn (bê tông tươi) tăng 9,2%, Sắt, thép dùng trong xây dựng tăng 2,5%, Điện thoại di động thường gấp 2,24 lần ... Tuy nhiên, một số ít sản phẩm có mức sản xuất giảm như: Điện thoại thông minh (Smartphone) giảm 6,9%, Linh kiện điện tử giảm 4,4%... Tính chung 11 tháng đầu năm, các sản phẩm duy trì được lượng sản xuất tăng so với cùng kỳ: Dược phẩm có chứa Vitamin tăng 33,7%, Máy in-copy, in bằng công nghệ in phun có kết nối tăng 28,8%, bê tông trộn sẵn (bê tông tươi) tăng 37,8%....

2.3. Chỉ số sử dụng lao động

Chỉ số sử dụng lao động giảm 0,16% so với tháng trước và tăng 16,7% so tháng 11/2021; trong đó, khu vực Nhà nước tương đương so với tháng trước và giảm 33,8% so với tháng 11/2021; khu vực ngoài nhà nước tăng 0,5% và tăng 13,1%; khu vực FDI giảm 0,3% và tăng 19,4%.

3. Hoạt động thương mại - dịch vụ, xuất, nhập khẩu hàng hóa

3.1. Lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ

Tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19” cùng với việc tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, xã hội đã thúc đẩy hoạt động thương mại dịch vụ sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 11 ước 7.544 tỷ đồng, tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 27,8% so với tháng 11/2021; trong đó: tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 11 ước 6.056 tỷ đồng tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 31,9% so với tháng 11/2021, doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống ước 676,8 tỷ đồng, tăng 4,1% so với tháng trước, tăng 29,6% so với tháng 11/2021. Tính chung 11 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước 76.676,7 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó: doanh thu bán lẻ ước 60.500 tỷ đồng, tăng 40,6%, doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống ước 6.312,6 tỷ đồng, tăng 28,7%.

3.2. Xuất, nhập khẩu: Hoạt động sản xuất kinh doanh được khôi phục và phát triển, chuỗi cung ứng nguyên vật liệu và tiêu thụ sản phẩm tốt nên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng.

Xuất khẩu tháng 11 ước 4.313,7 triệu USD, giảm 5% so với tháng trước và tăng 9,8% so với tháng 11/2021. Tính chung 11 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ước 44.615 triệu USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ.

Nhập khẩu tháng 11 ước 3.110,9 triệu USD giảm 2% so với tháng trước và giảm 29,7% so với tháng 11/2021. Tính chung 11 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu ước 37.229  triệu USD.

3.3. Giao thông vận tải

Vận tải hành khách: tháng 11 vận chuyển hành khách ước 1,4 triệu lượt khách, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 39,8% so với tháng 11/2021; luân chuyển ước 51,4 triệu HK.km, tăng 1,5% và tăng 19%; doanh thu ước 72,3 tỷ đồng, tăng 0,4% và tăng 30,4% so với tháng 11/2021. Tính chung 11 tháng đầu năm, vận chuyển hành khách ước 11,5 triệu lượt khách, tăng 23,5% so với cùng kỳ; luân chuyển ước 426 triệu HK.km, giảm 2%; doanh thu ước 669 tỷ đồng, tăng 17,7%.

Vận tải hàng hóa: Hoạt động vận chuyển hàng hóa phục hồi tốt, tháng 11 vận chuyển hàng hóa ước 3,9 triệu tấn, tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 11,8% so với tháng 11/2021; luân chuyển ước 208 triệu tấn.km, tăng 4% và tăng 12%; doanh thu ước 352,4 tỷ đồng, tăng 4,1% và tăng 33,7% với tháng 11/2021. Tính chung 11 tháng đầu năm, vận chuyển hàng hóa ước 39,2 triệu tấn, tăng 24,3% so với cùng kỳ; luân chuyển ước 2.087 triệu tấn.km, tăng 25,2%; doanh thu ước 3.108 tỷ đồng, tăng 28,2%.

Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước 493,8 tỷ đồng, giảm 4,3% so với tháng trước và tăng 4,2% so với tháng 11/2021. Tính chung 11 tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước 5.305,6 tỷ đồng tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước.

4. Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Đầu tư trong nước: tháng 11, toàn tỉnh cấp mới 06 dự án với tổng số vốn đầu tư là 1.828 tỷ đồng; cấp điều chỉnh 09 dự án đầu tư trong đó có 04 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 1.001 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, đã cấp 49 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 16.210,7 tỷ đồng; cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 104 dự án đầu tư, trong đó có 38 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 1.828 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh cấp 1.542 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 252.819,5 tỷ đồng.

Đầu tư nước ngoài: cấp mới 26 dự án, tổng vốn đăng ký 141,6 triệu USD; điều chỉnh vốn 10 dự án với số vốn điều chỉnh tăng 34 triệu USD. Từ đầu năm đến nay, cấp mới 124 dự án với tổng vốn 318,8 triệu USD; điều chỉnh vốn 118 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 1.670 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 43 lượt trị giá 47,5 triệu USD; thu hồi 42 dự án. Lũy kế đến nay, đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.799 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 23.182 triệu USD.

Phát triển doanh nghiệp: thành lập mới 273 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 2.628,3 tỷ đồng và 103 đơn vị trực thuộc. Từ đầu năm đến nay, thành lập mới 2.443 doanh nghiệp và 961 đơn vị trực thuộc, tổng vốn đăng ký 20.036 tỷ đồng; 1.409 doanh nghiệp và 193 đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động; 291 doanh nghiệp giải thể; 792 doanh nghiệp và 125 đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại; tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 97,75%, đứng thứ 5 cả nước. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 19.270 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký 338.938 tỷ đồng và 4.941 đơn vị trực thuộc; trong đó có 17.930 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn điều lệ là: 329.349 tỷ đồng; thực hiện ra quyết định thu hồi đối với 3.463 doanh nghiệp.

5. Thu - chi ngân sách và hoạt động ngân hàng

5.1. Thu - chi ngân sách

Thực hiện tổ chức tuyên dương 222 tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách thuế năm 2020 và 2021. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 1.668,7 tỷ đồng, giảm 68,5% so với tháng trước và giảm 19,8% so với tháng 11/2021; trong đó, thu nội địa ước 1.068,7 tỷ đồng, giảm 77,4% và giảm 31,3%. Tính chung 11 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách Nhà nước ước 28.257 tỷ đồng, đạt 92,4% dự toán, giảm 8,4% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa ước 21.213,6 tỷ đồng, đạt 91,2% dự toán, giảm 10,8%.

Chi ngân sách địa phương ước 1.195,5 tỷ đồng tăng 11% so với tháng trước và tăng 7% so với tháng 11/2021. Tính chung 11 tháng đầu năm, tổng chi ngân sách ước 12.707,8 tỷ đồng, đạt 67,6% dự toán và giảm 16,6% so với cùng kỳ; trong đó chi đầu tư phát triển ước 5.597 tỷ đồng, đạt 85,4% dự toán và giảm 32,3%.

5.2. Hoạt động ngân hàng

Tích cực triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các cơ chế chính sách của Nhà nước, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của NHNN, đẩy mạnh huy động vốn. Tổ chức Hội nghị Kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, thúc đẩy chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi xuất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh. Tính đến 09/11/2022, tổng nguồn vốn huy động đạt 215.061 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối năm 2021, trong đó: Tiền gửi của tổ chức đạt 115.030 tỷ đồng, tăng 25,5%, chiếm tỷ trọng 53,5% tổng huy động; Tiền gửi của cá nhân đạt 97.675 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 45,4%; Nguồn vốn huy động khác (bao gồm vốn tài trợ ủy thác đầu tư, tiền gửi của các TCTD khác, tiền gửi của các định chế tài chính…) chiếm tỷ trọng 1,1%. Tổng dư nợ cho vay đạt 145.130 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cuối năm 2021; nợ xấu trên địa bàn là 1.141 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,79% tổng dư nợ cho vay.

6. Công tác quản lý đầu tư công và quy hoạch xây dựng

Kịp thời rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và năm 2022; thực hiện phân bổ vốn đầu tư công minh bạch, công khai đúng nguyên tắc, tiêu chí, định mức. Chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tính liên kết vùng cao. Đẩy nhanh thủ tục, tiến độ xây dựng các dự án lớn, các công trình trọng điểm và các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội như: Dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô (qua địa phận tỉnh Bắc Ninh), Cầu Kênh Vàng; đường ĐT 295C, 277 và các công trình thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, xử lý nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường, nông nghiệp, đê điều, thủy lợi... Khởi công mới Khu công nghiệp Thuận Thành I; dự án Khu nhà ở xã hội tại huyện Yên Phong (2.000 căn hộ); Bệnh viện Sản - Nhi mở rộng.

Ban hành Kế hoạch số 392/KH-UBND ngày 29/7/2022 triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU ngày 24/6/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và các năm tiếp theo. Thành lập Đoàn công tác do các đồng chí Lãnh đạo tỉnh trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án và giải ngân vốn đầu tư công theo tiến độ cam kết. Hướng dẫn nguyên tắc, tiêu chí điều chuyển vốn trong kế hoạch đầu tư công hằng năm.

Tập trung hoàn thiện, trình thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045; hoàn thành đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Yên Phong, Tiên Du và chỉ đạo lập điều chỉnh đồ án quy hoạch chung đô thị Gia Bình, Lâm Thao, Trung Kênh... Tích cực triển khai các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu đô thị, khu nhà ở quy mô lớn đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung đô thị toàn tỉnh; điều chỉnh Quy chế quản lý kiến trúc cho phù hợp thực tế tại thành phố Từ Sơn, huyện Thuận Thành, Quế Võ. Phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hà Nội và các địa phương định hướng quy hoạch và kết nối giao thông, đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

8. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội

8.1 Sự nghiệp Giáo dục - đào tạo

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng các hoạt động dạy và học; tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp năm học 2022 – 2023; tuyên dương khen thưởng Quỹ Khuyến học, khuyến tài Phạm Văn Trà năm 2022. Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cấp tỉnh cùng các hoạt động tri ân, chúc mừng các nhà giáo lão thành và các cơ sở giáo duc trên địa bàn tỉnh; phối hợp tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi, động viên đối với cán bộ, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn...

8.2. Hoạt động Khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ trong tháng 11 đã được triển khai bảo đảm kế hoạch. Các đề tài, dự án KH&CN đang được triển khai đúng tiến độ. Hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN tiếp tục được duy trì cập nhật thường xuyên nhằm tuyên truyền, phổ biến các thành tựu về KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống. Trong tháng đã thẩm định công nghệ đối với 01 dự án; cấp 01 giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ, 06 giấy phép sử dụng thiết bị X-quang y tế, 04 chứng chỉ cho nhân viên bức xạ; tư vấn, hướng dẫn 08 đơn vị lập hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và kiểu dáng công nghiệp; tiếp nhận và giải quyết 79 hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu; kiểm định hiệu chuẩn 247 phương tiện đo các loại; kiểm nghiệm, thử nghiệm 93 mẫu sản phẩm hàng hóa...

8.3. Sự nghiệp Y tế

          Nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng, xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ ở người; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết, giám sát chặt chẽ các bệnh truyền nhiễm gây dịch, đồng thời tiếp tục tăng cường đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tính đến ngày 14/11/2022 toàn tỉnh đã triển khai tiêm 4.446.995 liều vắc xin, tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm đủ mũi vắc xin đạt 99%; tỷ lệ người từ 12-17 tuổi tiêm đủ mũi vắc xin đạt 98,4%; tỷ lệ trẻ em từ 5 đến 11 tuổi tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin đạt 99,9%, tiêm 2 mũi đạt tỷ lệ 91%. Tiếp tục triển khai thực hiện việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 phục vụ ký số cấp Hộ chiếu vắc xin cho người dân số mũi tiêm đã được ký số xác nhận để cấp hộ chiếu vắc xin.

 Duy trì công tác tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi và phụ nữ có thai trên địa bàn tỉnh. Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh nhân dân, không ngừng nâng cao tinh thần, trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Tổng số lượt khám bệnh, chữa bệnh trong tháng 185.272  lượt (cao hơn 3.538 lượt so với tháng trước), trong đó số lượt khám chữa bệnh tại Trạm Y tế 39.152 lượt; Điều trị nội trú 19.163 lượt; Chuyển tuyến nội trú: 466 lượt; Chuyển tuyến ngoại trú: 3.674 lượt; Tổng số ca phẫu thuật: 1.933 ca, phẫu thuật có chuẩn bị: 1.013 ca.

8.4. Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; tiếp tục triển khai thực hiện đề án “kiểm soát nguồn gốc thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh”; tăng cường các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng về đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua các phương tiện truyền thông và tổ chức các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức; triển khai hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục các sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm. Trên địa bàn tỉnh, trong tháng không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm.

8.5. Hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch

Triển khai các hoạt động văn hóa, xã hội nổi bật như: Hội nghị Văn hóa tỉnh Bắc Ninh năm 2022; xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX, về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; dự thảo Kế hoạch tổ chức Festival “Về miền Quan họ - 2023”; triển khai Kế hoạch hỗ trợ tu bổ chống xuống cấp di tích năm 2022.

Thực hiện kế hoạch kích cầu du lịch năm 2022; tổ chức Hội nghị Gặp mặt, tọa đàm về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp du lịch. Tổng lượt khách tháng 11 ước đạt 110.000 lượt khách, tăng 10% so với tháng trước; tổng lượt khách 11 tháng ước đạt 1.127.000 lượt khách tăng 63% so với cùng kỳ năm 2021 đạt 118% kế hoạch. Doanh thu du lịch tháng 11 năm ước 70 tỷ đồng, tăng 5% so với tháng trước; tổng doanh thu du lịch 11 tháng ước đạt 782 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2021 đạt 124% kế hoạch.

Phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao; cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng thiết thực, hiệu quả; thể thao thành tích cao được chú trọng phát triển; tổ chức thành công Giải Bóng chuyền nữ Cúp LienVietPostBank năm 2022 và Giải vô địch Karate tỉnh Bắc Ninh mở rộng năm 2022.

8.6. Đào tạo lao động, giải quyết việc làm và công tác an sinh xã hội

Tổ chức tốt mạng lưới dịch vụ cung ứng lao động, giao dịch, giới thiệu việc làm. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ, chăm lo các đối tượng người có công, người cao tuổi, hộ nghèo, bảo trợ xã hội và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ về nhà ở cho công nhân, hộ nghèo, hộ người có công với cách mạng.

Tích cực triển khai Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 15/4/2022 về thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đến hết ngày 31/8/2022, tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; tổng số lao động đủ điều kiện được phê duyệt 163.619 lao động; kinh phí đã giải ngân hỗ trợ trên 199 tỷ đồng. Kết quả trên đã góp phần khắc phục được tình trạng thiếu hụt lao động, xây dựng thị trường lao động trên địa bàn tỉnh ổn định đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Đẩy nhanh thực hiện rà soát và cho vay tới các đối tượng thuộc chính sách cho vay giải quyết việc làm; cho vay nhà ở xã hội, cho vay học sinh sinh viên mua máy tính, thiết bị học trực tuyến; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập... Đẩy mạnh các hoạt động, công tác phòng chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.

9. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường

Triển khai thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo kế hoạch; tiếp tục triển khai lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2025; tích hợp quy hoạch sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Tiên Du; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý Quốc gia các tỷ lệ 1/2.000 và 1/5.000; Xác định giá thu tiền sử dụng đất, đơn giá thuê đất đối với những dự án có quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư lớn, công trình trọng điểm...

Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, ban hành kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; tổng hợp nhu cầu mua xe gom rác của các huyện; xây dựng Dự thảo kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tổng thể Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2025; UBND các huyện, thành phố đề xuất phương án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022 – 2025; tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chặt chẽ công tác quản lý tài nguyên nước, khoáng sản.

10. Hoạt động công nghệ thông tin truyền thông

Tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh; tình hình, công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông...

Tiếp tục tập trung xây dựng và thực hiện các đề án, kế hoạch: Đề án triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Kế hoạch Triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023; kế hoạch Hành động thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin liên lạc.

11. Công tác quốc phòng an ninh

Cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, tuần tra canh gác, kiểm soát quân sự bảo đảm an toàn. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Nắm chắc tình hình tư tưởng bộ đội, dư luận nhân dân trên địa bàn, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền kết quả quốc phòng, quân sự địa phương, huấn luyện dân quân tự vệ. Bảo đảm tốt công tác Hậu cần, Kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

An ninh chính trị được giữ vững ổn định, thực hiện giải quyết tốt những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự ngay tại địa bàn cơ sở, trật tự xã hội được đảm bảo, phạm pháp hình sự được kiềm chế; tháng 11, trên địa bàn tỉnh xảy ra 31 vụ (so với tháng trước giảm 15 vụ), làm 02 người chết, 04 người bị thương; điều tra làm rõ 29 vụ, 40 đối tượng. Phát hiện, bắt giữ 16 vụ, 52 đối tượng phạm tội về ma tuý; xử lý 08 vụ việc, 30 đối tượng về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu. Phát hiện 14 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong tháng, xảy ra 08 vụ tai nạn giao thông, làm chết 04 người, bị thương 04 người, giảm 02 người chết so với tháng trước. Tiếp tục tổ chức thí điểm triển khai phân cấp công tác đăng ký xe về Công an 34 xã từ ngày 01/10/2022. Phát hiện, xử phạt 1.175 trường hợp, với số tiền gần 3,2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 244 trường hợp (trong đó, xử phạt qua hệ thống camera giao thông 28 trường hợp, với số tiền gần 140 triệu đồng). Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn triển khai đồng bộ; thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; trong tháng không xảy ra 04 vụ cháy (tăng 03 vụ so với tháng trước); tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháycứu nạn cứu hộ, phát hiện, xử lý 586 cơ sở vi phạm với tổng số tiền gần 14 tỷ đồng; đình chỉ hoạt động 42 cơ sở, tạm đình chỉ 179 cơ sở.

III. Một số giải pháp chủ yếu phát triển trong thời gian tới

Trong thời gian tới, dự báo khó khăn, thách thức còn nhiều hơn thuận lợi và thời cơ, tình hình kinh tế, chính trị thế giới có những diễn biến phức tạp áp lực lạm phát tăng cao khi chi phí đầu vào tăng; hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, thị trường xuất nhập khẩu đang có biến động lớn... Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của năm 2022 cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu sau:

1. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong thời gian qua, trọng tâm là các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; Kết luận số 412-KL/TU, ngày 01/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và một số giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 và Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 24/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

2. Khẩn trương hoàn thành việc lập các Quy hoạch đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt (Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh; Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2025 …). Đẩy nhanh tiến độ phát triển, nâng cấp các đô thị lên loại 3, loại 4 và hình thành đô thị loại 5; thành lập thị xã Quế Võ, Thuận Thành; nâng cao tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn.

Tập trung giải phóng mặt bằng (đường Vành đai 4, đường dẫn cầu Như Nguyệt, các Khu công nghiệp tập trung, ...); quyết liệt thực hiện giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả, triển khai các dự án, công trình trọng điểm, tạo sự lan tỏa, dẫn dắt đầu tư xã hội, tạo nền tảng cho phát triển của tỉnh; phấn đấu hoàn thành Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành vào tháng 12/2022 và khởi công cầu Kênh Vàng; cầu Ngà; đường 295C; đường 277…Thực hiện đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trong các tháng cuối năm, đảm bảo tiến độ đã cam kết.

3. Đẩy nhanh phát triển thương mại, đô thị. Hoàn thiện hồ sơ công nhận 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, dịch vụ kho bãi logictics, cảng cạn ICD.

Thực hiện Kế hoạch điều hành ngân sách các tháng cuối năm, dự toán ngân sách năm 2023 và phương án ngân sách 03 năm 2023-2025; đẩy mạnh tăng thu ngân sách bền vững, chng thất thu, nợ đọng, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước đã được Bộ Tài chính, HĐND và UBND tỉnh giao năm 2022.

Quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đất đai và xử lý các tồn tại, sai phạm về đất đai; tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc thực hiện đất dân cư dịch vụ; các dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn. Thực hiện quyết liệt các Đề án xử lý ô nhiễm môi trường đã được phê duyệt; đẩy nhanh tiến độ các nhà máy xử lý rác thải, nhất là nhà máy đốt rác phát điện công nghệ cao tại huyện Quế Võ, Thuận Thành, Lương Tài.

4. Quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, y tế, giáo dục đào tạo, an sinh xã hội, khoa học công nghệ; thông tin truyền thông.

Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Đề án “Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển di lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng làm nền tảng phát triển thể thao thành tích cao.

Chủ động triển khai đồng bộ, kịp thời các phương án phòng, chng dịch; quyết liệt đôn đốc tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư phục vụ việc khám, chữa bệnh; chủ động có giải pháp ứng phó với các dịch bệnh, đặc biệt là dịch chân tay miệng, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ... Chú trọng đảm bảo công tác an toàn thực phẩm.

Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng các hoạt động dạy và học trong các cơ sở giáo dục; tăng cường công tác phối hợp, triển khai hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, quốc gia theo kế hoạch.

Quan tâm đào tạo lao động, giải quyết việc làm; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ nhà ở, chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần với người có công và các đối tượng thụ hưởng chính sách. Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo; đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin của các ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp hướng tới chính quyền số, xã hội số. 

5. Chủ động nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai Kế hoạch tuyển quân năm 2023; Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 1111 tháng năm 2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh trân trọng báo cáo./.

P. THQH

 
 

Thống kê truy cập

Online : 5246
Đã truy cập : 130991560