TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP; TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02 VÀ 02 THÁNG NĂM 2023

22/02/2023 15:51 Số lượt xem: 679

I. Về triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định. Hậu quả đại dịch Covid-19 trên toàn cầu còn phải khắc phục nhiều năm. Trong nước, nền kinh tế chịu sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; giá nhiều yếu tố đầu vào, chi phí sản xuất kinh doanh có xu hướng tăng; thị trường xuất, nhập khẩu lớn bị thu hẹp; khả năng cạnh tranh và sức chống chịu của nền kinh tế còn hạn chế; dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường, ảnh hưởng nặng nề hơn.

Với quyết tâm cao trong lãnh chỉ đạo và điều hành, căn cứ vào các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, cùng với cả nước, Bắc Ninh thực hiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng xanh và bền vững; tiếp tục kiểm soát tốt các dịch bệnh. Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp và phát triển đô thị văn minh, hiện đại, tiến gần đến các mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Củng cố quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Trong 02 tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, ban hành Chương trình hành động số 18/CTr-UBND ngày 18/01/2023 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cả thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 cùng 02 Chỉ thị và nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển toàn diện các ngành, lĩnh vực.

 

II. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2023

1. Sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn

1.1. Sản xuất nông nghiệp

* Trồng trọt: Đến ngày 16/02/2023 toàn tỉnh làm đất được 24.838,5 ha, đạt 83,8% kế hoạch, bằng 104,5% so với cùng kỳ. Diện tích gieo cấy 11.965,3 ha, đạt 40,4% kế hoạch, bằng 115,2% so với cùng kỳ. Diện tích rau màu vụ xuân 1.331,5 ha, đạt 40,3% kế hoạch, bằng 86,7% so với cùng kỳ; trong đó: khoai tây 248,5 ha, ngô 198,2 ha, lạc 83,7 ha, rau các loại 801,1 ha.

* Chăn nuôi: Ước đến 28/2/2023, trên địa bàn tỉnh có 3.350 con trâu, tăng 18,8% so với cùng kỳ; có 23.800 con bò, giảm 6%; có 281.000 con lợn, tăng 0,4%; đàn gia cầm 6 triệu con, tăng 1,7%.

* Công tác thú y: Trên địa bàn không xảy ra bệnh dịch trên đàn vật nuôi. Tiếp tục hướng dẫn các hộ bị dịch thực hiện tiêu độc, khử trùng chuồng nuôi và khu vực xung quanh, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh lây lan theo quy định.

1.2. Lâm nghiệp

Ngay sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, trên địa bàn toàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây”, kết quả đã trồng được 25.487 cây các loại. Tiếp tục triển khai kế hoạch trồng cây phân tán năm 2023, toàn tỉnh đã trồng được 42.123 cây các loại, đạt 14,04% kế hoạch năm. Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ xâm hại trái phép vào rừng và đất lâm nghiệp; tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Trong tháng đã phát hiện và xử lý 01 vụ vi phạm, phạt hành chính 5 triệu đồng.

1.3. Thuỷ sản

Diện tích nuôi trồng ước 4.787ha, giảm 1% so cùng kỳ năm 2022; số lượng lồng nuôi trên sông ước 2.485 lồng, tăng 3,2%. Tổng sản lượng thủy sản 02 tháng đầu năm ước 9.838 tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ; trong đó, nuôi trồng ước 9.648 tấn, tăng 0,5%; khai thác ước 189,3 tấn, tăng 4,5%. Toàn tỉnh ước đạt sản xuất được 8,5 triệu con giống các loại.

2. Sản xuất công nghiệp

2.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

Tháng 02/2023, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 15,6% so với tháng trước và giảm 13,2% so với tháng 02/2022; ngành công nghiệp chế biến chế tạo giảm 15,8% so với tháng trước và giảm 13,3%. Tính chung 2 tháng đầu năm, IIP toàn ngành công nghiệp giảm 9% so với cùng kỳ năm 2022.

2.2. Sản phẩm công nghiệp 

Trong tháng, các sản phẩm có lượng sản xuất tăng so với cùng kỳ năm trước như: bê tông trộn sẵn tăng gấp 2 lần; tủ bằng gỗ (trừ tủ bếp) tăng 2 lần; dược phẩm có chứa Vitamin tăng 48,3%; ruột phích, ruột bình khác tăng 84,6%... Tuy nhiên một số ít sản phẩm có mức sản xuất giảm như: điện thoại di động thường giảm 19,8%; điện thoại thông minh giảm 24,5%; đồng hồ thông minh giảm 20%... Tính chung 2 tháng đầu năm, một số sản phẩm chủ yếu vẫn duy trì được lượng sản xuất tăng so với cùng kỳ: dược phẩm có chứa Vitamin tăng 26,3%; bê tông trộn sẵn tăng 63,3%; ruột phích, ruột bình khác tăng 49,3%...

2.3. Chỉ số sử dụng lao động

Chỉ số sử dụng lao động tháng 02/2023 giảm 1,3% so với tháng trước và giảm 7,7% so với tháng 02/2022. Tính chung 2 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động toàn ngành công nghiệp giảm 8,4%; trong đó khu vực nhà nước tăng 4%; ngoài nhà nước giảm 2,7%; khu vực FDI giảm 9,5%.

3. Hoạt động thương mại - dịch vụ, xuất, nhập khẩu hàng hóa

3.1. Lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ

Hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn có sự bình ổn sau dịp Tết Nguyên đán và các Lễ hội xuân 2023 tuy nhiên vẫn đạt mức tăng khá so với cùng kỳ năm 2022; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 02/2023 ước 8.264,4 tỷ đồng, giảm 2,6% so với tháng trước, tăng 31,1% so với tháng 02/2022; trong đó: tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa ước 6.539,5 tỷ đồng giảm 3,7% và tăng 35%; doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống ước 774,1 tỷ đồng, tăng 0,7% và tăng 59,4%. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước 16.745,9 tỷ đồng tăng 30% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó: doanh thu bán lẻ ước 13.330 tỷ đồng, tăng 34,4%; doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống 1.543 tỷ đồng, tăng 47,8%; doanh thu dịch vụ 1.860 tỷ đồng, giảm 2,6%.

3.2. Xuất, nhập khẩu

Kim ngạch xuất khẩu tháng 2/2023 ước 3.107 triệu USD, giảm 10% so với tháng trước và giảm 2% so với tháng 2/2022. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ước 6.565 triệu USD, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhập khẩu tháng 2/2023 ước 2.372 triệu USD, giảm 9% so với tháng trước và giảm 17% so với tháng 2/2022. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu ước 4.982, giảm 24%.

3.3. Giao thông vận tải

Vận tải hành khách: tháng 02/2023, vận chuyển hành khách ước 1,5 triệu lượt khách, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng gấp 2 lần so với tháng 2/2022; luân chuyển ước 55,9 triệu HK.km, tăng 0,4% và tăng gấp 2,2 lần; doanh thu ước 77 tỷ đồng, tăng 0,3% và tăng 75,7% so với tháng 2/2022. Tính chung 2 tháng đầu năm, vận chuyển hành khách ước 3,1 triệu lượt khách, tăng 72,4% so với cùng kỳ; luân chuyển ước 111,6 triệu HK.km, tăng 57,1%; doanh thu ước 153,7 tỷ đồng, tăng 50%.

Vận tải hàng hóa: tháng 02/2023, vận chuyển hàng hóa ước 4 triệu tấn, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 30,3% so với tháng 02/2022; luân chuyển ước 224,3 triệu tấn.km, tăng 1,2% và tăng 37%; doanh thu ước 345 tỷ đồng, tăng 0,5% và tăng 43,5% với tháng 02/2022. Tính chung 2 tháng đầu năm, vận chuyển hàng hóa ước 8 triệu tấn, tăng 22% so với cùng kỳ; luân chuyển ước 445,9 triệu tấn.km, tăng 26%; doanh thu ước 687,5 tỷ đồng, tăng 34%.

Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước 572 tỷ đồng tăng 5,6% so với tháng trước và tăng 24% so với tháng 02/2022. Tính chung 2 tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước 1.114 tỷ đồng tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước.

4. Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các địa phương, đơn vị thông qua việc ký kết Chương trình hợp tác phát triển giữa hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Bắc Ninh và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2021 – 2025. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư, đặc biệt là xúc tiến đầu tư tại chỗ: Lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với Chủ tịch Tập đoàn DSBJ (Trung Quốc), Công ty TNHH Landel Energy (Hàn Quốc) về nghiên cứu đầu tư tại tỉnh đến tìm hiểu đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh; dự và chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc và Tập đoàn Goertek về việc thuê đất tại khu công nghiệp Nam Sơn – Hạp Lĩnh để thực hiện đầu tư dự án thứ 3 tại Bắc Ninh.

Đầu tư trong nước: tháng 02/2023, toàn tỉnh cấp điều chỉnh 02 dự án. Từ đầu năm đến nay, cấp mới 03 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 285 tỷ đồng; cấp điều chỉnh cho 16 dự án đầu tư, trong đó 03 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh giảm 683,6 tỷ đồng; thu hồi 02 dự án. Lũy kế, đã cấp 1.545 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 252.826,2 tỷ đồng.

Đầu tư nước ngoài: cấp mới 9 dự án, tổng vốn đăng ký 8,5 triệu USD; điều chỉnh vốn 6 dự án với số vốn điều chỉnh tăng 8,65 triệu USD. Từ đầu năm đến nay, cấp mới 29 dự án với tổng vốn 131,6 triệu USD; điều chỉnh vốn 22 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 77,98 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 04 lượt trị giá 1,26 triệu USD; thu hồi 6 dự án. Lũy kế, đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.842 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 23.560,6 triệu USD.

Phát triển doanh nghiệp: thành lập mới 163 doanh nghiệp (tăng 4,5% so cùng kỳ), với tổng số vốn đăng ký là 1.475,6 tỷ đồng (giảm 16.6%) và 49 đơn vị trực thuộc. Tính chung 2 tháng đầu năm, thành lập mới 399 doanh nghiệp với tổng vốn 4.748,4 tỷ đồng và 122 đơn vị trực thuộc; 58 doanh nghiệp giải thể; 663 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động; 206 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 18.178 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn 340.722,7 tỷ đồng và 4.750 đơn vị trực thuộc.

5. Thu - chi ngân sách và hoạt động ngân hàng

5.1. Thu - chi ngân sách

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 2/2023 ước 1.890 tỷ đồng, giảm 64% so với tháng trước, giảm 15% so với tháng 2/2022. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước ước 7.117 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa ước 5.892 tỷ đồng, tăng 24,2%.

Chi ngân sách địa phương tháng 2/2022 ước 1.212 tỷ đồng, tăng 22,8% so với tháng trước và giảm 28% so với tháng 2/2022. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng chi ngân sách ước 2.199 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ; trong đó chi đầu tư phát triển ước 703,8 tỷ đồng, giảm 60%.

5.2. Hoạt động ngân hàng

Trong tháng, các ngân hàng chủ động triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế. Ước đến hết tháng 02/2023, tổng nguồn vốn huy động đạt 208.000 tỷ đồng, tăng 1,14% so với tháng 02/2022. Công tác cho vay, đáp ứng nhu cầu vốn vay của doanh nghiệp, người dân được triển khai tích cực ngay từ đầu năm, tổng dư nợ cho vay ước 147.500 tỷ đồng, tăng 14,3% so cùng kỳ; nợ xấu ước 1.900 tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng dư nợ.

6. Công tác quản lý đầu tư công và quy hoạch xây dựng

Tiếp tục thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 đảm bảo nguyên tắc, thứ tự ưu tiên theo hướng để hoàn thành chủ đề công tác và quyết tâm chính trị của năm: Hỗ trợ đầu tư có mục tiêu cho các địa phương hoàn thành các tiêu chí phát triển đô thị; đấu giá quyền sử dụng đất. Tập trung nguồn vốn đầu tư cho các công trình phúc lợi công cộng, xử lý môi trường, dự án trọng điểm quốc gia, của tỉnh. Thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và các năm tiếp theo, nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2023 thực chất, hiệu quả cao.

Tích cực rà soát, hoàn thiện nội dung Quy hoạch tỉnh trên cơ sở các ý kiến thẩm định của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và ủy viên phản biện; chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ cho việc tổ chức Hội nghị thẩm định Quy hoạch tỉnh trong thời gian sớm nhất.

7. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, đất đai; xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đôn đốc hoàn thiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Tiên Du; xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý Quốc gia các tỷ lệ 1/2.000 và 1/5.000 tỉnh Bắc Ninh; đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023. Giải quyết các trường hợp giao đất trái thẩm quyền, lấn, chiếm đất đai; tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư lớn, công trình trọng điểm. Trong tháng, cấp 502 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biện pháp bảo đảm cho 1.505 trường hợp.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tổng thể Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2025. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây hại môi trường trên địa bàn. Thực hiện nghiêm công tác quản lý tài nguyên nước, khoáng sản.

8. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội

8.1. Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Ban hành Quyết định phê duyệt Kịch bản Chương trình nghệ thuật đặc biệt Festival “Về miền Quan họ - 2023” với chủ đề “Miền di sản - Tinh hoa và bản sắc”, Kế hoạch tổ chức Chương trình biểu diễn Múa Rối nước Đồng Ngư tại các điểm công cộng trên địa bàn tỉnh...

Triển khai tổ chức hoạt động trình diễn các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống trên địa bàn; xây dựng các tour du lịch miễn phí bằng xe buýt “Hành trình du lịch về miền di sản Dân ca Quan họ” hoặc “Tour du lịch tâm linh”; tổ chức đoàn FAMTRIP “Khám phá miền quê văn hiến Bắc Ninh - Kinh Bắc”. Doanh thu du lịch tháng 02/2023 ước 110 tỷ đồng, tăng 77% so với tháng trước; tổng lượt khách ước 170.000 lượt, tăng 70%.

Chỉ đạo tổ chức các giải, hoạt động thể thao tại Festival Bắc Ninh 2023: Giải Quần vợt đồng đội nam quốc tế Davis Cup vòng Play-offs nhóm II thế giới năm 2023, Vòng 1 Giải Bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2023, hoạt động diễu hành Môtô - Xe đạp thể thao, hoạt động bay Dù lượn, Giải đua xe đạp “Hành trình di sản”, Hội thi bơi chải trên sông Cầu, Chương trình giao lưu đồng diễn dưỡng sinh…

8.2. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II, năm học 2022 - 2023 và tăng cường công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giữa học kỳ II đối với giáo dục phổ thông năm học 2022 - 2023 theo kế hoạch. Triển khai, tổ chức các kỳ thi: Thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia các môn văn hóa; thi KHKT và ngày hội STEM cấp tỉnh năm học 2022 – 2023; Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh các cấp học năm học 2022 – 2023; Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2021 - 2022 tại Hội đồng thi tỉnh Bắc Ninh.

8.3. Sự nghiệp Y tế

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, trong đó phòng chống dịch Covid-19 vẫn là ưu tiên hàng đầu; phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân, mùa Lễ hội Xuân năm 2023 như dịch sốt xuất huyết, cúm A, chân tay miệng, Sởi/Rubella ... Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng, đảm bảo trẻ em dưới 01 tuổi và phụ nữ có thai trên địa bàn tỉnh được tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, đạt tỉ lệ tiêm chủng các mũi vắc xin MR, DPT, Viêm não Nhật Bản, Uốn ván...

Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh cho nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khám chữa bệnh thực hiện nghiêm công tác phân luồng, phân tuyến, phân loại người bệnh ngay từ khi nhập viện; tăng cường triển khai thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp; đẩy mạnh kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong công tác khám chữa bệnh, phục hồi chức năng. Duy trì công tác lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân trên phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử tại 126/126 trạm y tế xã, phường, thị trấn.

8.4. Công tác quản lý về an toàn thực phẩm

Tiếp tục triển khai hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục các sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm; thực hiện các hoạt động truyền thông, các lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng về đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua các phương tiện truyền thông, các kênh báo, đài. Trong tháng, trên địa bàn toàn tỉnh không xảy ra ngộ độc thực phẩm.

8.5. Công tác giải quyết việc làm và an sinh xã hội

Tháng 02/2023, tư vấn việc làm và học nghề cho 4.078 lượt người; số lao động đăng ký nhu cầu việc làm là 674 người, được giới thiệu việc làm 260 người; 1.072 lao động được 44 doanh nghiệp đăng ký có nhu cầu tuyển dụng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường rà soát, hỗ trợ các đối tượng bảo trợ và người có công. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nghị quyết quy định chuẩn nghèo đa chiều tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2023-2025 và Nghị quyết về chính sách hỗ trợ các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo trên địa bàn tỉnh. Tập trung đẩy mạnh công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới.

8.6. Hoạt động khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ trong tháng đã được triển khai bảo đảm kế hoạch. Các đề tài, dự án khoa học và công nghệ được triển khai đúng tiến độ. Hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tiếp tục được duy trì (trong tháng đã thẩm định và cấp 02 giấy phép tiến hành công việc bức xạ, 02 chứng chỉ cho nhân viên bức xạ; tư vấn, hướng dẫn 06 đơn vị lập hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và kiểu dáng công nghiệp; kiểm nghiệm, thử nghiệm 98 mẫu sản phẩm hàng hóa…). Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ tiếp tục được duy trì, cập nhật thường xuyên nhằm tuyên truyền, phổ biến các thành tựu về khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.

9. Hoạt động thông tin và truyền thông

Triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023. Đẩy mạnh sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành dùng chung toàn tỉnh: tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc và ký số văn bản điện tử tháng 02/2023 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP giai đoạn 2021-2025 đề ra. Tăng cường tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo; công tác cải cách hành chính; công tác bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục, an ninh trật tự, phòng chống ma túy, tham nhũng, an toàn thực phẩm... và các ngày Lễ kỷ niệm trọng đại trên địa bàn.

10. Công tác nội chính

10.1. Công tác Nội vụ

Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS). Tập trung rà soát và đẩy mạnh rút ngắn thời gian thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh, duy trì và thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC. Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Tiếp tục đẩy mạnh chủ trương về tinh giản biên chế.

10.2. Công tác Tư pháp

Công tác tư pháp được triển khai toàn diện, việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Công tác triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật được các cấp, các ngành thực hiện kịp thời, đặc biệt là đối với những luật mới có hiệu lực thi hành. Việc triển khai văn bản pháp luật gắn với công tác theo dõi thi hành pháp luật. Các hoạt động bổ trợ tư pháp, công chứng, chứng thực, hộ tịch đi vào nề nếp theo quy định.

10.3. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2023 đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tháng 02/2023, đã thực hiện 34 cuộc thanh, kiểm tra tại 76 đơn vị, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp 285 lượt công dân, tiếp nhận 294 đơn thư các loại; chủ động rà soát các vụ việc tồn đọng, đông người, tập trung giải quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng.

10.4 Công tác quốc phòng an ninh

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không, tuần tra canh gác bảo đảm an toàn. Triển khai công tác bảo vệ Festival năm 2023. Làm tốt công tác chuẩn bị cho Lễ ra quân huấn luyện và luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

An ninh chính trị được giữ vững ổn định. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp làm giảm tội phạm trên địa bàn; nhanh chóng đấu tranh, làm rõ những vụ trọng án, vụ án lớn được dư luận quan tâm. Tháng 02/2023, phạm pháp hình sự 59 vụ, giảm 4 vụ so với tháng trước; phạm tội về ma túy 35 vụ, bắt giữ 81 đối tượng, giảm 74 vụ; phát hiện 15 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, giảm 85 vụ; xử lý 13 vụ việc, 17 đối tượng phạm tội về kinh tế tham nhũng, buôn lậu, giảm 54 vụ. Trên địa bàn tỉnh xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, làm 03 người chết, tăng 01 vụ; xử phạt 1.263 trường hợp vi phạm luật giao thông với số tiền trên 4,1 tỷ đồng. Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ: xảy ra 01 vụ cháy, giảm 02 vụ.

III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện trong những tháng tiếp theo năm 2023

1. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cả thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Kết luận số 580-KL/TU ngày 05/12/2022 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 306/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 và số 175/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2022, Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 10/2/2023 và Chương trình hành động số 18/CTr-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

2. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng xanh và bền vững. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; huy động mọi nguồn lực, phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Thu hút và phát triển mạnh công nghiệp theo chiều sâu, công nghiệp công nghệ cao. Tập trung phát triển các hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ, chú trọng phát triển, thu hút các nhà đầu tư các trung tâm thương mại, siêu thị, dịch vụ logistics... Tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách nhà nước, quản lý tốt các nguồn thu, khai thác hiệu quả các dư địa thu ngân sách.

3. Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, rà soát, đề nghị Bộ Y tế báo cáo cấp có thẩm quyền sớm thông báo danh mục và mức vốn hỗ trợ các dự án lĩnh vực y tế; yêu cầu chủ đầu tư dự án thuộc lĩnh vực giáo dục khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để được phân bổ vốn kế hoạch năm, chủ đầu tư dự án giao thông lập chi tiết kế hoạch thực hiện dự án theo tháng, quý, năm.

4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt sản xuất vụ xuân 2022. Hướng dẫn các cơ sở gieo cấy lúa xuân đạt kế hoạch và trong khung thời vụ tốt nhất, gieo trồng cây rau màu vụ xuân đảm bảo kế hoạch đề ra. Duy trì công tác kiểm tra sinh vật gây hại trên lúa và rau màu. Tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Đẩy mạnh công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

5. Tiếp tục lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2025. Đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai lập Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện. Tiếp tục triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2019-2025. Tổ chức giám sát chặt chẽ việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở đang hoạt động tại CCN Phong Khê I; xử lý các vi phạm hành lang đê Ngũ Huyện Khê và rác thải rắn tồn đọng tại CCN Phú Lâm và phường Phong Khê.

6. Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Festival “Về miền Quan họ - năm 2023”, kết nối tinh hoa các di sản văn hoá phi vật thể được UNESCO công nhận. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2023. Cử các Đoàn tham gia thi đấu các giải thể thao quốc gia, quốc tế; xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân năm 2023 và Giải chạy Việt dã tỉnh Bắc Ninh lần thứ XXVII năm 2023.

7. Tiếp tục chỉ đạo việc dạy và học nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học đáp ứng các kỳ thi năm 2023. Tăng cường công tác giám sát, phát hiện và phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và dịch bệnh mùa xuân; đảm bảo công tác y tế trong mùa lễ hội năm 2023 và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vừng và chăm lo đời sống người lao động, thực hiện tốt việc tái sản xuất sức lao động. Chuẩn bị các nội dung tổ chức buổi mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2023.

8. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đưa nhanh các thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ các lĩnh vực sản xuất và đời sống; tập trung phát triển các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

9. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị - xã hội và an toàn, an ninh cho nhân dân. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh. Quyết liệt đấu tranh, trấn áp, truy nã tội phạm; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.

10. Tập trung nghiên cứu, triển khai, thực hiện có hiệu quả các chính sách, quy định mới của Trung ương liên quan đến phát triển toàn diện các lĩnh vực gắn với các điều kiện cụ thể của tỉnh một cách linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh trân trọng báo cáo./.

P. THQH

 
 

Thống kê truy cập

Online : 4982
Đã truy cập : 120164180