TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

02/08/2022 15:01 Số lượt xem: 477

1. Tình hình đầu tư trong nước trên địa bàn toàn tỉnh

Trong tháng 7/2022, toàn tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho 03 dự án đầu tư với số vốn đầu tư đăng ký là 588 tỷ đồng; Cấp điều chỉnh cho 09 dự án đầu tư trong đó có 07 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 72,529 tỷ VNĐ;

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 35 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 13.707,87 tỷ đồng; Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 61 dự án đầu tư trong đó có 26 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 756,425 tỷ VNĐ;

Lũy kế đến nay: Tỉnh Bắc Ninh đã cấp 1.530 dự án đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 249.949,913 tỷ đồng (Trong đó: cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho 35 dự án với tổng mức đầu tư 16.521,523 tỷ đồng; cấp đầu tư cho 21 dự án hạ tầng KCN nguồn vốn trong nước là 35.875,10 tỷ đồng).

2. Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh:

 Trong tháng 07/2022, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mi đăng ký đầu tư cho 08 dự án vi tng vn đầu tư đăng ký 19,21 triu USD; điu chnh vn cho 11 d án vi s vn điu chnh giảm là 18,254 triu USD; 02 lượt ra thông báo chấp thuận góp vn, mua c phn, phn vn góp ca nhà đầu tư nước ngoài ti t chc kinh tế vi giá tr là 0,36 triu USD; Thu hồi 03 dự án với tổng vốn 32,62 triệu USD.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh cp mi cho 58 d án vi tng vn đầu tư đăng ký 138,365 triu USD; Điu chnh vn cho 72 d án vi s vn điu chnh tăng là 1.500,816 triu USD; thông báo chấp thuận góp vn, mua c phn, phn vn góp ca nhà đầu tư nước ngoài 21 lượt vi giá tr là 31,872 triu USD; Thu hi 28 d án vi tng vn đầu tư là 80,088 triu USD.

Lũy kế đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.747 dự án còn hiu lc với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điu chnh và góp vn mua, mua c phn, phn vn góp đạt 22.833,887 triệu USD.

P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Online : 8587
Đã truy cập : 87751964