TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI THÁNG 05 VÀ 05 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

31/05/2022 08:35 Số lượt xem: 96

 Trong tháng 05/2022 (từ ngày 19/04/2022 đến ngày 18/05/2022), tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 13,86 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 08 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 65,4 triệu USD; 02 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 1,13 triệu USD; Thu hồi 06 dự án với tổng vốn 20,316 triệu USD.

Từ đầu năm đến 18/05/2022, trên địa bàn toàn tỉnh (từ ngày 19/12/2021 đến ngày 18/05/2022):

+ Cấp mới cho 42 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 114,108 triệu USD.

+ Điều chỉnh vốn cho 50 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 1.505,405 triệu USD.

+ Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp: 15 lượt với giá trị là 30,876 triệu USD. 

+ Thu hồi 17 dự án với tổng vốn đầu tư là 41,567 triệu USD.

Lũy kế đến hết ngày 18/05/2021, tỉnh Bắc Ninh đã cấp đăng ký đầu tư cho 1742 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 22.851,740 triệu USD.

P. KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3051
Đã truy cập : 65100521