Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh (tính đến 19/7/2022)

21/07/2022 07:10 Số lượt xem: 881

I. Tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

1.1. Tình hình ĐKDN tháng 7 năm 2022

Trong tháng 7/2022, Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt công tác đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo 100% hồ sơ được cấp phép đúng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục phối hợp với Bưu điện thành phố Bắc Ninh về trả kết quả qua dịch vụ bưu chính; hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông qua điện thoại, zalo, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tháng 7/2022 đạt 98,17%, đứng thứ 4 cả nước.

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 223 doanh nghiệp (tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2021) với tổng số vốn đăng ký là: 1.767 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,92 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 71 đơn vị (tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2021).

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 348 doanh nghiệp (tăng 36% so với cùng kỳ 2021)32 đơn vị trực thuộc (tăng 33,3% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh, thông tin về thuế): 60 doanh nghiệp (tăng 71,4% so với cùng kỳ 2021)5 đơn vị trực thuộc (tăng 66,67% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 27 doanh nghiệp (tăng 17,4% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt giải thể tự nguyện: 28 doanh nghiệp (tăng 300% so với cùng kỳ 2021) và 20 đơn vị trực thuộc (tăng 17,6% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 128 doanh nghiệp (tăng 91% so với cùng kỳ 2021)21 đơn vị trực thuộc (tăng 61,5% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt DN hoạt động trở lại: 48 doanh nghiệp (giảm 25% so với cùng kỳ 2021) và 7 đơn vị trực thuộc (giảm 61% so với cùng kỳ 2021).

1.2. Tình hình ĐKDN trong 7 tháng đầu năm 2022

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trong 7 tháng đầu năm 2022 đạt 97,31%, đứng thứ 7 cả nước;

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 1.529 doanh nghiệp (tăng 18,4% so với cùng kỳ 2021) với tổng số vốn đăng ký là: 12.249,92 tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 555 đơn vị (tăng 30,6% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật): 2.503 doanh nghiệp (tăng 28,5% so với cùng kỳ 2021) và 355 đơn vị trực thuộc (tăng 52,96% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt thông báo thay đổi (ngành nghề kinh doanh, thông tin về thuế): 395 doanh nghiệp (giảm 60,1% so với cùng kỳ 2021) và 25 đơn vị trực thuộc (giảm 20% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 179 doanh nghiệp (tăng 13,2% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt giải thể tự nguyện: 181 doanh nghiệp (tăng 66,1% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 1.045 doanh nghiệp (tăng 46,8% so với cùng kỳ 2021) và 149 đơn vị trực thuộc (tăng 46,1% so với cùng kỳ 2021).

- Số lượt đăng ký hoạt động trở lại: 602 doanh nghiệp (tăng 28,9% so với cùng kỳ 2021) 97 đơn vị trực thuộc (tăng 32,8% so với cùng kỳ 2021).

1.3. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luỹ kế đến 19/07/2022.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 21.620 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 345.265,02 tỷ đồng và 4.708 đơn vị trực thuộc, trong đó:

- Số doanh nghiệp đang hoạt động: 16.979 doanh nghiệp với tổng vốn điều lệ là: 280.728,57 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 16,5 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang hoạt động: 4.532 đơn vị;

- Số doanh nghiệp vi phạm đang trong quá trình xử lý thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 3.375 doanh nghiệp, trong đó, đến nay đã ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với 668 doanh nghiệp. (Dự kiến đến 26/10/2022 sẽ ra Quyết định thu hồi toàn bộ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp trên)

- Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng: 1.266 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ là 8.417,26 tỷ đồng;

- Số đơn vị trực thuộc (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh) đang tạm ngừng kinh doanh: 176 đơn vị.

II. Về hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách TTHC và hoạt động tại Quầy 26 – Trung tâm hành chính công tỉnh

  • Số lượt tư vấn qua điện thoại, zalo: 642 lượt hỗ trợ, tư vấn;
  • Số lượt nhận tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ trực tiếp: 323 lượt;
  • Phối hợp với các cơ quan nhà nước trong công tác rà soát, xử lý các doanh nghiệp vi phạm;

- Tăng cường ứng dụng, sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin quốc gia về Đăng ký hợp tác xã; Ứng dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, phần mềm quản lý điều hành văn bản;

- Thực hiện công khai, minh bạch và hệ thống hóa trình tự, thủ tục về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục đăng tải công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền trên Cổng thông tin của Sở và tại Trung tâm hành chính công tỉnh, phối hợp công khai, niêm yết tại một số cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh (Trung tâm hành chính công huyện Yên Phong,Trung tâm hành chính công thị xã Từ Sơn); công khai số điện thoại cán bộ phụ trách địa bàn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp gia nhập thị trường nhanh chóng, hiệu quả.

- Ban hành văn bản số 1248/KHĐT-ĐKKD ngày 24/6/2022 về việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ việc chuyển đổi các hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

- Tham gia Báo cáo tham luận tại Hội thảo “Cải thiện Chỉ số điều hành, quản trị địa phương (PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX, DTI) tỉnh Bắc Ninh năm 2022” với bài tham luận: Đề xuất các giải pháp cải thiện thủ tục hành chính đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Ban hành văn bản số 1374/KHĐT-ĐKKD ngày 12/7/2022 về việc trả lời đề nghị đối thoại về nội dung thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần PPI

- Ban hành văn bản số 1389/KHĐT-ĐKKD ngày 14/7/2022 về việc đề xử danh sách doanh nghiệp tham gia “Lễ tôn vinh ngôi sao chuyển đổi số” của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam năm 2020.

III. Về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

  1. Về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Ban hành văn bản số 1215/KHĐT-ĐKKD ngày 20/6/2022 về việc góp ý dự thảo 2 Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi);

Ban hành Báo cáo số 206/BC-KH.ĐKKD ngày 30/6/2022 về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Ban hành văn bản số 1387/KHĐT-ĐKKD ngày 14/7/2022 về góp ý Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022.

2. Về sắp xếp đổi mới doanh nghiệp

        Tiếp tục triển khai thực hiện nâng cao công tác quản lý đổi mới doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Tờ trình số 20/TTr-KHĐT.ĐKKD ngày 24/6/2022 về kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh và Tổ công tác cổ phần hoá.

Ban hành văn bản 1247/KHĐT-ĐKKD ngày 24/6/2022 báo cáo UBND tỉnh về việc báo cáo thực hiện Công điện số 478/CĐ-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.

Ban hành văn bản số 1294/KHĐT.ĐKKD ngày 01/7/2022 V/v đề xuất thực hiện Văn bản số 1831/UBND-KTTH ngày 27/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất của các doanh nghiệp nhà nước.

Ban hành văn bản số 1330/KHĐT-ĐKKD ngày 06/7/2022 về việc góp ý kiến sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Đuống.

Ban hành văn bản số 1373/KHĐT-ĐMPTDN ngày 12/7/2022 về việc thực hiện sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước.

IV. Về phối hợp xử lý cung cấp thông tin cho các đơn vị liên quan:

Trong tháng 7/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư – Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác điều tra, tống đạt quyết định;

  • Số lượt cung cấp: 15 lượt, trong đó 14 lượt cung cấp bằng văn bản;
  • Số lượng trang tài liệu: 360 trang.

V. Về kết quả thực hiện Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

- Trong tháng 07/2022, thực hiện chuyển phát kết quả đến doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính: 280 lượt kết quả; (Luỹ kế đến tháng 7/2022: thực hiện 2.231 lượt kết quả).

- Ngày 28/6/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh ký hợp đồng mua sắm chữ ký số công cộng cấp phát cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022. Theo đó, Phòng Đăng ký kinh doanh đã cung cấp danh sách doanh nghiệp (02 đợt) cho Nhà thầu để thực hiện cấp phát theo quy định của pháp luật.

VI.  Phương hướng triển khai các công việc trong thời gian tiếp theo

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan nhà nước trong việc quản lý doanh nghiệp sau đăng ký; tập trung rà soát, xử lý đối với doanh nghiệp theo danh sách do Cục thuế tỉnh và các cơ quan QLNN có thẩm quyền khác cung cấp;

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước;

- Trong tình hình mới, tiếp tục phối hợp có hiệu quả  với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; Trung tâm hành chính công các huyện, thị xã nhằm hỗ trợ tối đa thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo Quy chế phối hợp số 1447/SKHĐT-UBND ngày 15/8/2018 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng báo cáo./.

P. ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2122
Đã truy cập : 68471734