Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 02 năm 2023 trên địa bàn tỉnh

01/03/2023 15:54 Số lượt xem: 189

Trong tháng 02/2023, Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt công tác đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo 100% hồ sơ được cấp phép đúng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục phối hợp với Bưu điện thành phố Bắc Ninh về trả kết quả qua dịch vụ bưu chính; hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông qua điện thoại, zalo, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tháng 02/2023 đạt 98,19%, đứng thứ 9 cả nước.

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 163 doanh nghiệp (tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng số vốn đăng ký là: 1.475,623 tỷ đồng (giảm 16,6% so với cùng kỳ năm 2022); Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,05 tỷ đồng.

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 49 đơn vị (tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2022).