Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh 9 tháng đầu năm 2021 (phần 4)

11/10/2021 16:06 Số lượt xem: 228

7. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội

a. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo


Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học. Chỉ đạo tổ chức thành công Lễ Khai giảng năm học 2021 - 2022 phát trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tại trường THPT Chuyên Bắc Ninh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đổi mới phương pháp dạy học; thực hiện hiệu quả việc dạy và học trực tuyến trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19.

b. Sự nghiệp y tế

Tình hình dịch COVID-19: Trong thời gian qua dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn cơ bản đã được kiểm soát và từng bước được đẩy lùi; chùm ca bệnh liên quan đến ổ dịch Viettel Post huyện Lương Tài đã được kiểm soát, các ổ dịch liên quan đã chấm dứt hoạt động; ngày 31/8/2021 trên địa bàn tỉnh xuất hiện chùm ca bệnh liên quan đến chợ Đại thượng xã Đại Đồng - huyện Tiên Du, đến nay đã chấm dứt. Từ ngày 29/4/2021 đến ngày 14/9/2021 toàn tỉnh ghi nhận 1.868 ca mắc COVID-19 tại 8 huyện, thị xã, thành phố; 48 bệnh nhân đang điều trị, 3.008 trường hợp đang cách ly y tế.

d. Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

Chỉ đạo quản lý chặt chẽ các hoạt động lễ hội, các dịch vụ kinh doanh văn hóa, thể thao, du lịch phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021); tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

e. Đào tạo lao động, giải quyết việc làm và công tác an sinh xã hội


Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với công nhân, người lao động cả trong và ngoài các khu, cụm công nghiệp. Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; đến ngày 14/9/2021, tổng kinh phí hỗ trợ 95,88 tỷ đồng. Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, quan tâm, chăm sóc, thăm tặng quà các đối tượng người có công và các đối tượng thụ hưởng chính sách của tỉnh; tăng cường bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ trẻ em trước đại dịch COVID-19.

8. Các lĩnh vực khoa học công nghệ, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và công tác thông tin truyền thông

a. Hoạt động khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ trong 9 tháng đầu năm được triển khai đồng đều trên các lĩnh vực bảo đảm theo kế hoạch. Hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ được thực hiện đồng bộ trên các mặt công tác. Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ cũng được tăng cường thực hiện nhằm tuyên truyền, phổ biến khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.

b. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Đẩy nhanh tiến độ các dự án dân cư dịch vụ được Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác quản lý chất thải giám sát vận hành các nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Kiên quyết xử lý sai phạm quy định của các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nhất là phường Phong Khê và cụng công nghiệp
Phú Lâm.

c. Hoạt động thông tin truyền thông

Chỉ đạo tuyên truyền tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh; thực hiện đăng tải tin bài tuyên truyền về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, cập nhật kịp thời, đầy đủ về diễn biến lây lan và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh; viết bài phản bác các quan điểm sai trái, bịa đặt, vu khống của các thế lực thù địch chống phá chế độ, Đảng và nhà nước Việt Nam; đảm bảo an toàn mạng lưới, cung ứng dịch vụ bưu chính; đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ dạy và học trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về chuyển đổi số và xây dựng dự thảo Đề án “Chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

9. Công tác quốc phòng an ninh

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục ổn định. Duy trì cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống dịch COVID-19, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỉ luật; tuần tra canh gác bảo đảm an toàn. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh./.

P.THQH

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 16418
Đã truy cập : 48148596