Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh 6 tháng đầu năm 2022 (4) Về công tác quản lý đầu tư công, quy hoạch

12/07/2022 14:20 Số lượt xem: 857

Kế hoạch đầu tư công được rà soát, điều chỉnh kịp thời; thực hiện công khai vốn đầu tư công được phân bổ theo nguyên tắc, tiêu chí quy định của Trung ương, của tỉnh. Chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có tính liên kết vùng cao, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển và thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội như: Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh) và các công trình thuộc các lĩnh vực chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân, giáo dục và đào tạo, lĩnh vực văn hóa, di tích lịch sử, cách mạng, xử lý nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường, lĩnh vực nông nghiệp, xử lý sạt lở bờ, bãi đê sông...

Khởi công một số công trình quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: Khu công nghiệp Thuận Thành I; dự án Khu nhà ở xã hội tại huyện Yên Phong (2.000 căn hộ); Bệnh viện Sản - Nhi mở rộng. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn toàn tỉnh ước 27,3 nghìn tỷ đồng, đạt 39% kế hoạch, Đến ngày 20/6/2022, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công được 1.554 tỷ đồng, đạt 30,5% Tập trung xây dựng Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung (QHC) đô thị Bắc Ninh đến 2035, tầm nhìn đến năm 2050 trình Bộ Xây dựng thẩm định và các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Yên Phong, Phố Mới và Tiên Du. Tích cực triển khai các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết khu đô thị, khu nhà ở quy mô lớn. Phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030. Quản lý tốt không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị; tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đạt 38%.

Thực hiện Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2022 đảm bảo phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả trong sử dụng đất. Đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ về nhà ở cho hộ nghèo, hộ người có công với cách mạng. Tăng cường thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm kinh doanh bất động sản, kinh doanh nhà ở hình thành trong tương lai, nhà ở xã hội,…

P. THQH

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2282
Đã truy cập : 68470752