Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh 6 tháng đầu năm 2022 (2) Tình hình sản xuất, kinh doanh và dịch vụ

12/07/2022 14:14 Số lượt xem: 859

 Sản xuất nông nghiệp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo kịp thời; giá trị sản xuất ước đạt 56,4% kế hoạch; công nhận thêm 42 sản phẩm OCOP; có 12/89 xã được đánh giá cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.


       Sản xuất công nghiệp lấy lại đà phục hồi và tăng trưởng cao; Với các giải pháp đồng bộ hỗ trợ khôi phục sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trong 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 19,75% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 5 năm gần đây (2018-2022) và là điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế tỉnh Bắc Ninh 6 tháng đầu năm 2022. Công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò động lực trong công nghiệp và tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Chỉ số sử dụng lao động tăng 2,6% so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại - dịch vụ, du lịch tăng mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước 40.443 tỷ đồng, tăng 36,4% so với cùng kỳ và đạt 58% kế hoạch. Hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, chuỗi cung ứng nguyên vật liệu và tiêu thụ sản phẩm tốt, kim ngạch xuất, nhập khẩu ước 49,6 tỷ USD, tăng 15%; trong đó, xuất khẩu hàng hóa ước 24,3 tỷ USD,
tăng 4%.

           Hoạt động vận chuyển hàng hóa phục hồi tốt, tăng 10,5% so cùng kỳ; luân chuyển tăng 15,5%; doanh thu tăng 11,6%. Doanh thu vận tải và kho bãi tăng 28,1%./.

P. THQH

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2306
Đã truy cập : 68473329