Tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2021 (phần 2)

08/09/2021 15:59 Số lượt xem: 628

4. Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp

Đầu tư trong nước: Tháng 8/2021, cấp mới 04 dự án với tổng vốn đăng ký 288 tỷ đồng; điều chỉnh 10 dự án, trong đó điều chỉnh vốn 03 dự án, tổng vốn tăng 222,673 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, cấp mới đăng ký đầu tư 32 dự án với tổng vốn 10.185,316 tỷ đồng; điều chỉnh 54 dự án, trong đó điều chỉnh vốn 16 dự án, tổng vốn tăng 4.402,594 tỷ đồng; thu hồi 05 dự án với tổng vốn 413,69 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 18/8/2021, đã cấp đăng ký đầu tư 1.464 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh 213.402,273 tỷ đồng.

Đầu tư nước ngoài: Tháng 8/2021, cấp mới 13 dự án, tổng vốn đăng ký 51,451 triệu USD; điều chỉnh vốn 05 dự án, số vốn tăng 12,812 triệu USD. Từ đầu năm đến nay, cấp mới 89 dự án, tổng vốn đăng ký 465,334 triệu USD; điều chỉnh vốn 55 dự án, tổng vốn tăng 101,893 triệu USD; thu hồi 26 dự án với tổng vốn là 216,949 triệu USD. Lũy kế đến ngày 18/8/2021, đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.694 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 20.373,013 triệu USD.


Phát triển doanh nghiệp: Tháng 8/2021, thành lập mới 217 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 4.283,02 tỷ đồng và 69 đơn vị trực thuộc. Từ đầu năm 2021 đến nay, thành lập mới 1.508 doanh nghiệp và 494 đơn vị trực thuộc, tổng vốn đăng ký 18.805,6 tỷ đồng. Luỹ kế đến ngày 19/8/2021, trên địa bàn tỉnh có 20.436 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký 307.255,37 tỷ đồng và 4.224 đơn vị trực thuộc; trong đó có 18.959 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký 298.200,32 tỷ đồng và 4.025 đơn vị trực thuộc.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại trung tâm Hành chính công tỉnh

5. Giao thông vận tải

Hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh đang dần hồi phục; công tác bảo đảm giao thông, lưu thông trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát tại một số tỉnh, thành phố nên vận tải hàng hoá có xu hướng tăng chậm lại do khâu lưu thông hàng hoá được kiểm soát chặt chẽ để phòng dịch.

6. Tài chính

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 8/2021 ước 1.190,5 tỷ đồng, giảm 39,6% so với tháng 8/2020; trong đó, thu nội địa ước 840,5 tỷ đồng, giảm 38,9%. Tính chung 8 tháng, tổng thu ngân sách Nhà nước ước 20.045,27 tỷ đồng, đạt 72% dự toán năm và tăng 6,14% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa ước 15.244,9 tỷ đồng, đạt 68,3% dự toán và tăng 2,44%.

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 8/2021 ước 1.443 tỷ đồng, giảm 9,7% so với tháng 8/2020. Tính chung 8 tháng, tổng chi ngân sách ước 11.654 tỷ đồng, đạt 61,2% dự toán năm, giảm 7% so với cùng kỳ; trong đó, chi đầu tư phát triển ước 6.648,4 tỷ đồng, đạt 113% dự toán năm, giảm 12,2%.

7. Tín dụng ngân hàng

Trong tháng 8/2021, nguồn vốn huy động trên địa bàn biến động tăng do tiền gửi huy động từ tổ chức tăng mạnh. Tổng nguồn vốn huy động tháng 8/2021 ước 187.000 tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước, tăng 17% so với tháng 8/2020; trong đó, tiền gửi của tổ chức ước 92.200 tỷ đồng, tăng 4,7% và tăng 26,7%; tiền gửi cá nhân 92.500 tỷ đồng, tăng 0,1% và tăng 9,4%.

Với các giải pháp hỗ trợ cho vay, các gói tín dụng ưu đãi lãi suất của hệ thống ngân hàng, dư nợ cho vay trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng mạnh. Tổng dư nợ tín dụng tháng 8/2021 ước 110.100 tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 23,1% so với tháng 8/2020. Nợ xấu tính đến cuối tháng 8/2021 ước 2.670 tỷ đồng, chiếm 2,43% tổng dư nợ.

8. Hoạt động đầu tư và quản lý xây dựng

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, vốn đầu tư công được phân bổ chi tiết đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định của Trung ương, của tỉnh và được thực hiện công khai, minh bạch, từng bước khắc phục được tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải trước đây. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến 16/8/2021 đạt 55,28%, trong đó: tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách tỉnh là 43,23%; ngân sách huyện, xã là 64,03%.

Đẩy mạnh công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị theo định hướng Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh. Triển khai lập Đề án tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị đáp ứng các tiêu chí trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.

9. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội

Hoàn thành tốt công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt 98,96%, đứng thứ 19 toàn quốc); công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT và các lớp đầu cấp năm học 2021-2022; công tác tuyển sinh các trường ngoài công lập, giáo dục thường xuyên theo kế hoạch. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đổi mới phương pháp dạy học; thực hiện hiệu quả việc dạy và học
trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Nguồn: bacninh.gov.vn)

Chỉ đạo quản lý chặt chẽ các hoạt động lễ hội, các dịch vụ kinh doanh văn hóa, thể thao, du lịch phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19. Trong thời gian qua tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn cơ bản đã được kiểm soát và từng bước được đẩy lùi; tuy nhiên đến ngày 15/8/2021 trên địa bàn tỉnh xuất hiện chùm ca bệnh liên quan đến ổ dịch Viettel Post huyện Lương Tài sau 21 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng. Để kịp thời ngăn chặn, không để dịch lây lan xâm nhập vào cộng đồng, tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch chủ động.

Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo; tổ chức thăm tặng quà người có công tại các huyện, thị xã, thành phố và đối tượng nuôi dưỡng chăm sóc ở các đơn vị; tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em trước đại dịch COVID-19; hỗ trợ trẻ em bị nhiễm COVID-19 và trẻ em thuộc diện phải cách ly y tế; tập trung hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

10. Hoạt động Khoa học và công nghệ và Thông tin truyền thông

Hoạt động khoa học và công nghệ trong tháng 8/2021 được triển khai đồng đều trên các lĩnh vực bảo đảm theo kế hoạch. Hoạt động quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ được duy trì thực hiện. Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ tiếp tục được duy trì, cập nhật nhằm tuyên truyền, phổ biến các tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.

Tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh. Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch COVID-19 như triển khai ứng dụng Bluezone, NCOV, Tờ khai ý tế, Bản đồ COVID tỉnh Bắc Ninh.

11. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng. Tăng cường triển khai mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh bản địa IMO tại hộ gia đình trên địa bàn huyện Gia Bình. Thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở đang hoạt động tại Cụm công nghiệp Phong Khê I.

13. Công tác quốc phòng an ninh

Duy trì cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống dịch COVID-19. Bảo đảm tốt công tác Hậu cần, Kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định. Trong tháng, tập trung giải quyết vấn đề về anh ninh trật tự liên quan đến việc thực hiện dự án xây dựng khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh mở rộng.

III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện trong những tháng cuối năm

1. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

2. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; các Kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Theo dõi sát, tập trung phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để chủ động chuẩn bị phương án, kịch bản, biện pháp, đối sách ứng phó kịp thời, hiệu quả với những biến động lớn và vấn đề mới phát sinh.

3. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm, có tính liên kết, phát triển vùng và hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật quan trọng. Tiếp tục làm việc với các địa phương về việc thực hiện công tác quy hoạch; đầu tư công và giải ngân vốn đầu tư công; công tác quản lý, sử dụng đất đai; bồi thường, giải phóng mặt bằng các Khu công nghiệp, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất...

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hóa công cụ quản lý, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tập trung tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho các doanh nghiệp để khôi phục sản xuất, nhất là khối doanh nghiệp FDI trong các khu công nghiệp. Tăng cường các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các hoạt động chuyển giao công nghệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu.

5. Hướng dẫn nông dân tập trung chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa và rau màu theo kế hoạch; triển khai tập huấn về phòng trừ dịch hại cây trồng. Tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thủy sản ngăn chặn không để dịch lây lan ra diện rộng; đôn đốc các địa phương thực hiện công tác tiêm phòng bổ sung các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm. Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện “Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh.

6. Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; tiếp tục tiêm vắc xin phòng, chống COVID-19 cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng chống dịch bệnh; tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống dịch chủ động tại các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

7. Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến; đảm bảo an toàn thực phẩm, ngăn ngừa sự cố về an toàn thực phẩm; tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

8. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Xây dựng kế hoạch tổ chức Fesitval “Về miền Quan họ - 2022”, kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh. Tăng cường công tác quản lý di tích tại các địa phương. Chuẩn bị kế hoạch tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh và các loại hình dịch vụ phục vụ các câu lạc bộ tập luyện thường xuyên khi có thông báo thực hiện trạng thái bình thường mới.

9. Tiếp tục thực hiện các biện pháp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường lớp. Chỉ đạo công tác tựu trường đối với học sinh các cấp học; hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện khai giảng năm học mới 2021 - 2022. Bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch; thi thành lập đội tuyển học sinh giỏi quốc gia năm 2021; tổ chức tuyên dương, trao thưởng Quỹ Khuyến tài, Khuyến học Phạm Văn Trà năm 2021.

10. Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội; rà soát, hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; vận động quyên góp ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh.

11. Tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2025. Đôn đốc các địa phương xây dựng các lò đốt công suất nhỏ, các nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt công nghệ cao thu năng lượng. Xây dựng kế hoạch thu gom, xử lý rác thải y tế tại các cơ sở điều trị bệnh nhân F0 và các khu cách ly tập trung.

12. Tăng cường phối hợp, triển khai các giải pháp hỗ trợ truyền thông về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; thực hiện đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số. Tổ chức đánh giá, nghiệm thu các đề tài/dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ đã hoàn thành. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai thực hiện kế hoạch duy trì, áp dụng ISO năm 2021 tại các Sở, ngành, đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

13. Tăng cường quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa quân đội và công an nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

14. Tập trung nghiên cứu, triển khai, thực hiện có hiệu quả các chính sách, quy định mới của Trung ương liên quan đến phát triển toàn diện các lĩnh vực gắn với các điều kiện cụ thể của tỉnh một cách linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật.

Chi tiết xem tại đây./.

https://qlvb.bacninh.gov.vn/web/guest/home?p_p_id=bn_office_attachmentViewPortlet&p_p_lifecycle=2&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_resource_id=bn_office_attachmentDownloadPortlet&_bn_office_attachmentViewPortlet_attachmentId=1086190

P.THQH

 
 

Thống kê truy cập

Online : 4151
Đã truy cập : 119942219